به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3

ماده ۳ – شمول مقررات مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زیر می باشد:

۱- منابع مولد اشعه

۲- کار با اشعه

۳- احداث، تاسیس، راه اندازی، بهره برداری، از کار اندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.

۴ – هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید و ساخت، تملک، تحصیل ،اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات ،پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پسمانداری.

۵ – حفاظت کارکنان مردم و نسل های آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه.

فرآیند صدور مجوز
 

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست کتبی شخص قانونی فرم1 -ز(صفحه4/3)
موافقت اصولی یا قرارداد تاسیس(برای مراکز تازه تاسیس) یا پروانه تاسیس مرکز به نام شخص قانونی (فرم1 -ز(صفحه4/3
تصویر آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت. (فرم1 -ز(صفحه4/)-3
فهرست تجهیزات حفاظتی تهیه شده با ذکر ویژگیهای هریک نظیر محافظ گوناد و تیروئید، پاراوان سربی و … (فرم1 -ز(صفحه4/3)-4
کروکی آدرس محل احدات مرکز رادیولوژی با ذکر نام کوچه ها و جهات جغرافیایی. فرم1 -ز(صفحه4/3)-5
کروکی دقیق قسمت های داخلی ساختمان مورد نظر با ذکر ابعاد که به تایید معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فرم1 -ز(صفحه4/3)-6
فهرست دزیمترهای فردی بهمراه قرارداد اشتراک سرویس دزیمتری فردی فیلم بج یا T فرم1 -ز(صفحه4/3)-7
درخواست کتبی فروشنده مبنی بر فروش دستگاه همراه با مشخصات دستگاه(مدل شماره سریال و. .. ) فرم1 -ز(صفحه4/3)-8
تعهد نامه مرکز نصب کننده و خدمات دهنده مبنی بر نصب و راهاندازی و خدمات پس از فروش دستگاه مورد نظر. فرم1 -ز(صفحه4/3)-9
تکمیل فرم با مهر و امضای مسئولین مربوطه. فرم1 -ز(صفحه4/3)-10

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

140 1384/03/02 فرم 1-ز بند 10
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

140 1384/03/02 بند 5
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز