به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

10155 1394/06/11 بند ج دانلود

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

10897 1396/12/02 بند چ ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تضمین مناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کنندگان در بازارچه معادل ارزش ریالی 10305
تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور 11662
ارائه طرح توجیهی برگزاری و یا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارجی مطابق فرم شماره 1 11788
ارائه مدارک و مستندات مربوط به سابقه برگزاری و یا مشارکت در نمایشگاه های خارجی 11789
ارائه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای نمایشگاهی 11790
ارائه پلان فضای نمایشگاهی اختصاص یافته 11791
اخذ و ارائه تائیدیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی از سفارت ایران در کشور مورد نظر 11792

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

11140 1396/05/01 ماده 6و7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

11140 1396/05/01 ماده 8 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

11140 1396/05/01 ماده 12 دانلود
مدت اعتبار مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

11140 1396/05/01 ماده 12 دانلود
هزینه صدور مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی
نمونه مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

11140 1396/05/01 ماده 8 بند 4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز نمایشگاه بین المللی صنایع دستیفایلی وجود ندارد