2/5 - (1 امتیاز)

مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به این مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 همه موارد
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
ارائه اسناد 100244
طرح توجیهی 100272
سابقه فعالیت 100301
صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی 100307
ارایه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای بازارچه موقت 100309
عملکرد مجری توسط ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 100310
مجری حق واگذاری اجرای بازارچه موقت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد. 100311

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی

346 1395/12/16 ماده 3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 مورد ج بند 5
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی

346 1395/12/16 ماده 3بند2

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 بند 15صنایع دستی
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایشگاه داخلی صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی

346 1395/12/16 ماده 6 تبصره 6
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز