به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه دریافت

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل


عنوان مدرک کد مدرک
سابقه کار 12408

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغلفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغلمدت زمان اصلاح مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغلمدت زمان ابطال مجوز نمایشگاه هفته معرفی مشاغل

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز