مجوز نمایندگی بیمه عمر

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح مجوز نمایندگی بیمه عمر را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز را برای شما قرار خواهیم داد.

 

مرجع صدور مجوز نمایندگی بیمه عمرمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

ثبت شرکت بیمه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایندگی بیمه عمر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 مواد 2 الی 4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تأییدیه واحد آموزشی 100743
فرم مبارزه با پولشویی 100983
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
اصل گواهي عدم اعتياد 11140
اصل تأييديه ارزش تحصيلي 110222
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر 11104
تاییدیه حراست 101988
تاييديه قبولي در آزمون 100012

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 مواد 2 و 4
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 ماده 2 موسسه بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطا نماید.

نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد :

  • تابعیت دولت ایران
  • اعتقاد به ادیان رسمی کشور
  • داشتن گواهی پایان خدمت یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی فقط برای مردان
  • دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
  • نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی ایران .

تبصره : بیمه مرکزی ایران می تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشگری بیمه سندیکای بیمه گران ایران یا انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی مورد تایید بیمه مرکزی ایران واگذار نماید.

مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 مواد 6 و 12
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 ماده 3 پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه و رعایت الزامات این آیین‌نامه صادر خواهد شد.

و مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است.

موسسه بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط پروانه وی را برای دوره‌های حداکثر ۵ ساله تمدید نماید .

در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است.

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز نمایندگی بیمه عمر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 10121
بیمه نامه مسئولیت 1001636
سفته بعنوان تضمین عملکرد 1001637
گواهی درجه بندی نمایندگی 1001638

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 ماده 3 پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه و رعایت الزامات این آیین‌نامه صادر خواهد شد.

مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است.

موسسه بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط پروانه وی را برای دوره‌های حداکثر ۵ ساله تمدید نماید.

در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است.

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 ماده 3 پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه و رعایت الزامات این آیین‌نامه صادر خواهد شد.

مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است.

موسسه بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط پروانه وی را برای دوره‌های حداکثر ۵ ساله تمدید نماید.

در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است.

مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایندگی بیمه عمر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز نمایندگی بیمه عمر


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه

307 1391/06/06 ماده 19

پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف– با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل به در صورتی که نماینده حقیقی حرکت شرایط مقرر در آیین نامه را از دست بدهد .

ب– درصورتی که مدیرعاملی بیمه هیات مدیره نمایندگی حقوقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد یا فوت کند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت ۳ ماه فرد جایگزین با توجه به شرایط معرفی نشود.

ج– در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه موضوع ماده ۲۰ یا کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده موضوع ماده ۲۱.

ه – در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه

307 1391/06/06 ماده 21 شرکت بیمه موظف است از تخلفات نماینده و شکایت واصله از عملکرد او را در کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده که در این آیین‌نامه کمیته نامیده می‌شود و مرکب از دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه است مطرح نماید.

تصمیمات کمیته با اکثریت آرا معتبر است.

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )

1140 1396/08/04 ماده 14 رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوطه آیین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می شود.