به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز نمایندگی کشتیرانی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1640411314926-5″]
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348,11,13 کمیسیونهاي دارایی مجلسین

10406 1348/11/13 فصل2 ماده3ردیف10 دانلود

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 مقدمه دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نمایندگی کشتیرانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر حکم کارگزینی 10037
سابقه فعالیت 10290
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 10441
تکمیل فرم درخواست 10756
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499
تاییدیه سابقه کار در خارج از کشور 12500

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 ماده 4، 5 و 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 تبصره 2ماده8 دانلود
مدت اعتبار مجوز نمایندگی کشتیرانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 بند 2 ماده 6 دانلود
هزینه صدور مجوز نمایندگی کشتیرانی
نمونه مجوز نمایندگی کشتیرانی صادر شده

فایلی وجود ندارد
[/single_tab][single_tab title=”تمدید” tab_id=”1640411315365-7″]
فرآیند تمدید مجوز نمایندگی کشتیرانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 10205
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 بند 2 ماده 6 و ماده 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز نمایندگی کشتیرانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز[/single_tab][single_tab title=”اصلاح” tab_id=”1640411352229-2-7″]
فرآیند اصلاح مجوز نمایندگی کشتیرانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 بند 8 و 10 ماده ششم دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز نمایندگی کشتیرانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز نمایندگی کشتیرانی
[/single_tab][single_tab title=”ابطال” tab_id=”1640411353822-3-5″]
فرآیند ابطال مجوز نمایندگی کشتیرانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 ماده 9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز نمایندگی کشتیرانیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيرانی

10733 1391/04/06 ماده 9 دانلود
[/single_tab][/ult_tab_element]