2.8/5 - (5 امتیاز)

مجوز نگهداری حیوانات وحشی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز نگهداری حیوانات وحشی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز نگهداری حیوانات وحشی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوز


12046

مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نگهداری حیوانات وحشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 1 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 8 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 1 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند ت ماده 3 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 7 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند ج ماده 10 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 تبصره 2 ذیل بند ه ما دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 23 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند پ ماده 28 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 ماده 31 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نگهداری حیوانات وحشی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
گزارش کارشناس 10559
مدارک و مستندات دال بر تحصیل قانونی جانور 10720
اعلام محل پیشنهادی تهیه جانور 10721

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

  روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
نمونه مجوز نگهداری حیوانات وحشی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز نگهداری حیوانات وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نگهداری حیوانات وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نگهداری حیوانات وحشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد