به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
معرفی نامه برنده مزایده از شرکت آب منطقه ای/ آب و فاضلاب 13176

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نیروگاه برق آبی روی خطوط انتقال آب


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد