به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز هوانوردی دانش بنیان نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز هوانوردی دانش بنیان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی

705 1394/06/01 همه موارد

قانون هواپیمایی کشوری

707 1328/05/01 15

دستور العمل فنی و عملیاتی مجوز شرکت های ارایه خدمات توجیه خلبان (بریفینگ)

714 1389/06/01 همه موارد
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تابعیت ایرانی 100204
رزومه 100481
تکمیل فرم درخواست 100753
نظام نامه 100919

  

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی

705 1394/06/01 ضمیمه 2

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی

705 1394/06/01 بند 3-1

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی

705 1394/06/01 درخواست متقاضي

دستور العمل فنی و عملیاتی مجوز شرکت های ارایه خدمات توجیه خلبان (بریفینگ)

714 1389/06/01 رزومه مرتبط
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی

705 1394/06/01 بند 2-7
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

675 1373/12/28 بند ب ماده 63

مصوبه هیات وزیران شماره 123440

706 1393/11/01 همه موارد
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز هوانوردی دانش بنیان


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز هوانوردی دانش بنیان

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز هوانوردی دانش بنیان
فرآیند اصلاح مجوز هوانوردی دانش بنیان


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز هوانوردی دانش بنیان


شرایط قابلیت ابطال مجوز هوانوردی دانش بنیانشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز هوانوردی دانش بنیان