به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز واردات تخم نوغان نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واردات تخم نوغان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 ۴۳۶۰/۰۲۰ دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 11267
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی 10350 سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی 15 https://www.ivo.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز واردات تخم نوغان
نمونه مجوز واردات تخم نوغان صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز واردات تخم نوغان


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز واردات تخم نوغانهزینه تمدید مجوز واردات تخم نوغان
فرآیند اصلاح مجوز واردات تخم نوغان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز واردات تخم نوغان
فرآیند ابطال مجوز واردات تخم نوغان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز واردات تخم نوغان


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638

فایلی وجود ندارد