4/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله می خواهیم تا هر آنچه برای دریافت مجوز واردات خودرو و مجوز واردات موتورسیکلت مورد نیاز است را به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور این مجوز و یا تمدید و ابطال این مجوز از جمله مواردی است که به تفصیل در این مقاله آوده شده است.

پس اگر به فکر دریافت مجوز واردات خودرو و مجوز واردات موتورسیکلت هستید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واردات خودرو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 288 1373/02/06 بند1 ماده 38
فرآیند صدور مجوز واردات موتورسیکلت

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز واردات خودرو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروفرما 10023
بروشور یا کاتالوگ 10041
جواز تاسیس 100262
فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز وارردات موتورسیکلتمدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز واردات خودرو


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز واردات موتورسیکلت
ضوابط خاص تمدید مجوز واردات خودرومدت زمان تمدید مجوز واردات موتورسیکلت
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز واردات خودرو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز واردات موتورسیکلت


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز