5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه دریافت مجوز واردات دستگاه های پرتوی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز واردات دستگاه های پرتویمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واردات دستگاه های پرتوی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت در برابر اشعه

10662 1368/01/20 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز واردات دستگاه های پرتوی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
بروشور یا کاتالوگ 10041
تصویر گواهینامه دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه صنایع پرتوکاران 10047
تصویر قرارداد دزیمتری فردی قرائت غیرمستقیم پرتوکاران 10051
معرفی نامه 10068
کپی نامه های نمایندگی شرکتهای خارجی 10072
اصل گواهی امضا محضری شخص مسئول 10943
ارائه درخواست کتبی 11224
گواهی سابقه کار 11235
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
فرم تکمیل شده تقاضای صدور مجوز 12511
ارائه تعهدنامه 12741
تصویر آخرین مدرک تحصیلی 12773
نقشه یا کروکی مورد نظر 12810

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی

10330 1388/01/11 پیوست 2 صفحه 3 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 پیوست 2 صفحه 4 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 پیوست 1 بند 7 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

10347 1387/09/11 پیوست 1 صفحه 2 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 پیوست 1 بند 8 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

10373 1390/04/12 پیوست 1 بند 8 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 پیوست 1 بند 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 بند 9 – مدارک دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 بند 3 و 7 مدارک دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 بند 8 مدارک دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 بند 8 مدارک دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 بند 8 مدارک دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز واردات دستگاه های پرتوی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی

10330 1388/01/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

10347 1387/09/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

10373 1390/04/12 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 بند 5 دانلود
مدت زمان صدور مجوز واردات دستگاه های پرتوی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوز واردات دستگاه های پرتویعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 بند 6 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی

10330 1388/01/11 بند 10 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 بند 6 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 بند 8 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 بند 5-10 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 بند 6 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

10373 1390/04/12 بند 6 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 بند 10 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه‌های پرتوساز صنعتی

10875 1398/06/03 بند 7 دانلود
هزینه صدور مجوز واردات دستگاه های پرتوی


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43 دانلود
نمونه مجوز واردات دستگاه های پرتوی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز واردات دستگاه های پرتوی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز واردات دستگاه های پرتویفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی

10330 1388/01/11 پیوست 2 صفحه 3 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 پیوست 2 صفحه 4 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 پیوست 1 بند 7 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

10347 1387/09/11 پیوست 1 صفحه 2 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 پیوست 1 بند 8 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 پیوست 1 بند 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

10347 1387/09/11 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

10373 1390/04/12 بند 5 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 بند 5 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز واردات دستگاه های پرتوی


عنوان هزینه مبلغ

تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی

12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز واردات دستگاه های پرتوی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز واردات دستگاه های پرتویفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی

10329 1390/12/11 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی

10330 1388/01/11 پیوست 2 صفحه 3 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی

10335 1388/05/11 پیوست 2 صفحه 4 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی

10336 1390/01/01 پیوست 1 بند 7 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

10347 1387/09/11 پیوست 1 صفحه 2 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

10367 1387/05/12 پیوست 1 بند 9 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی

10372 1388/01/01 پیوست 1 بند 8 دانلود

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها

10374 1387/12/12 پیوست 1 بند 6 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز واردات دستگاه های پرتوی


عنوان هزینه مبلغ

تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43 دانلود
فرآیند ابطال مجوز واردات دستگاه های پرتوی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز واردات دستگاه های پرتویفایلی وجود ندارد