به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت صدور مجوز ورود کالای مستعمل را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ورود کالای مستعمل
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 1 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 3 ماده42 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ورود کالای مستعمل


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروفرما 10023
بروشور یا کاتالوگ 10041
تصویر کارت بازرگانی 10308

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 42 – بند 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استاندارد 10218 سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد 0 www.isiri.gov.ir وضعیت استاندارد اجباری کالای مورد استعلام از سازمان ملی استاندارد به مدت 2 هفته


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز ورود کالای مستعملمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ورود کالای مستعمل صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ورود کالای مستعمل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
بارنامه حمل 11032
قبض انبار 13004
فرم درخواست و تعهد نامه واردات کالا 13081

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ورود کالای مستعمل

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز ورود کالای مستعملفرآیند اصلاح مجوز ورود کالای مستعمل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 42 – بند 3 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 42 – بند 3 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز ورود کالای مستعملمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز ورود کالای مستعملفرآیند ابطال مجوز ورود کالای مستعمل


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد