به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 تبصره 2 ماده 18 دانلود
فرآیند صدور مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت عضویت در جامعه حسابداران رسمی برای شریک/مدیر متقاضی پذیرش در موسسات حسابرسی معتمد 12743
صورتجلسه مجمع و روزنامه رسمی ورود شریک جدید 12744
تاییدیه ارسال مدارک برای شریک/مدیر متقاضی پذیرش 12745

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 تبصره 2 و 3 ماده 18 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه عدم سابقه تخلفاتی و تنبیه‌های انضباطی 10221 جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی 0 http://www.iacpa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 بند 9 ماده 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 ماده 19 دانلود
هزینه صدور مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی
نمونه مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 تبصره 2 و 3 ماده 18 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسیفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی
فرآیند ابطال مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

11357 1386/05/08 ماده 16 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز پذیرش شریک و مدیر موسسه حسابرسیفایلی وجود ندارد