در این مقاله قصدداریم تا دریاره نحوه دریافت مجوز کارنه تیر اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مجوز کارنه تیر

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کارنه تیر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)

647 1363/03/01 تبصره 1و2 ماده واحده
فرآیند صدور مجوز کارنه تیر
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کارنه تیر


عنوان مدرک کد مدرک
کارت عضویت 100532
مجوز گمرک جمهوری اسلامی ایران 1001456
مجوز وزارت راه 1002548

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)

647 1363/03/01 تبصره 2 ماده واحده

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام سوابق عدم تخلف متقاضی کارنه تیر از وزارت راه

10088 وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1 www.mrud.ir

استعلام سوابق عدم تخلف گمرکی متقاضی کارنه تیر از گمرک ایران

10082 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 1 https://epl.irica.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

راهنمای انجمن های حمل و نقل بین المللی تیر (ذیل کنوانسیون بین المللی تیر)

1330 1388/09/10 قسمت 10
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز کارنه تیر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کارنه تیر
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز کارنه تیرفرآیند اصلاح مجوز کارنه تیر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز کارنه تیر

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز کارنه تیر


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 ماده 38 متن انگلیسی
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کارنه تیرعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 ماده 38 متن اصلی (انگلیسی)
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کارنه تیر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)

647 1363/03/01 تبصره 1و2 ماده واحده
فرآیند صدور مجوز کارنه تیر
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کارنه تیر


عنوان مدرک کد مدرک
کارت عضویت 100532
مجوز گمرک جمهوری اسلامی ایران 1001456
مجوز وزارت راه 1002548

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)

647 1363/03/01 تبصره 2 ماده واحده

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام سوابق عدم تخلف متقاضی کارنه تیر از وزارت راه

10088 وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1 www.mrud.ir

استعلام سوابق عدم تخلف گمرکی متقاضی کارنه تیر از گمرک ایران

10082 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 1 https://epl.irica.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 قسمت دوم ضمیمه 9
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

راهنمای انجمن های حمل و نقل بین المللی تیر (ذیل کنوانسیون بین المللی تیر)

1330 1388/09/10 قسمت 10
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز کارنه تیر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کارنه تیر
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز کارنه تیراصلاح
فرآیند اصلاح مجوز کارنه تیر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز کارنه تیر

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز کارنه تیر


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 ماده 38 متن انگلیسی
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کارنه تیرعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)

1222 1354/08/23 ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)

1331 1398/10/17 ماده 38 متن اصلی (انگلیسی)