5/5 - (1 امتیاز)

مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند شرایط و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز کارگزاری آنلاین بیمهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 68 دانلود

مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)

1469 1398/06/13 بند 1 دانلود

دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)

1470 1398/10/08 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی 100108
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه 100332
دارا بودن حداقل زیرساخت‌های فنی و امنیتی 100807
مشخصات سهامداران شرکت 2001000
گواهی عدم سوء پیشینه 1001140
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 112323
مشخصات مدیران پیشنهادی 12339
صورتجلسه هیات مدیره 100060
گواهی دوره آموزشی 1002001
گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 1001813
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی 1001822
اساسنامه 1001869
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1001946

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 4 و 3 دانلود

دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)

1470 1398/10/08 ماده 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ماده 51 مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره 92/2)

1470 1398/10/08 مواد 2 و 3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 تبصره ماده 41 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 9 عناوین
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 ماده 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کارگزاری آنلاین بیمه ( مجوز کارگزاری برخط بیمه )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 43 تا 45 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز 00034

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 43 تا 45 دانلود