5/5 - (2 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز کارگزاری تامین اجتماعی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

 مشخصات مجوز


مطالعه بیشتر :

مجوز ثبت موسسه بیمه

[ult_tab_element tab_style=”Style_4″ tab_title_color=”#ffffff” tab_background_color=”#00c1cf” tab_hover_title_color=”#00c1cf” tab_hover_background_color=”#ffffff” acttab_title=”#00c1cf” acttab_background=”#ffffff” tab_bottom_border=”Enable” border_color=”#00c1cf” border_thickness=”2″ tabs_border_radius=”2″ font_icons_position=”Left” resp_type=”Accordion” main_title_typograpy=”” main_desc_typograpy=””][single_tab title=”صدور” tab_id=”1595230993289-3-8″]
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

80 1383/02/21 بند 4 ماده 12 موسسات کارگزاري : شامل شرکتهاي بیمه تجاري، شهرداریها، دهداری ها و سایر ظرفیتهاي ساختاري در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههاي خدماتی و نهادهاي خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعالیت خواهند داشت.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

 

[/single_tab][single_tab title=”تمدید” tab_id=”1595230992060-2-6″]
فرآیند تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز[/single_tab][single_tab title=”اصلاح” tab_id=”1595230961848-9″]
فرآیند اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز[/single_tab][single_tab title=”ابطال” tab_id=”1595230961786-6″]
فرآیند ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز[/single_tab][/ult_tab_element]