به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز کاریابی خارجی


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه دریافت و تمدید مجوز کاریابی خارجی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد راه اندازی مرکز کاریابی خارجی دارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چنانچه قصد اخذ مجوز کاریابی در داخل کشور دارید می توانید به مقاله « مجوز کاریابی داخلی » مراجعه نمایید.

1.مقدمه

در راستای تسریع در پاسخگویی به متقاضیان و دسترسی به موقع به آمار و اطلاعات مرتبط با ثبت درخواست صدور مجوز کاریابی خارجی غیردولتی، سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی غیردولتی در سراسر کشور راه اندازی گردیده است.

برهمین اساس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در زمینه نحوه ثبت و ارسال درخواست اخذ مجوز کاریابی خارجی غیردولتی در سامانه تمامی مراحل مرتبط با اخذ مجوز کاریابی را بصورت الکترونیکی به انجام برسانند.

دفاتر کاریابی با ثبت نام از بیکاران جویای کار و کسب آمار و اطلاعات مورد نیاز از آنان و همچنین از طریق برقراری ارتباط با کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی نقش عمده ای را در زمینه شناخت وضعیت بازار کار کشور ایفاء نموده و با فراهم نمودن زمینه لازم جهت معرفی بیکاران فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور به پویایی بازار کار کمك خواهند نمود.

متقاضیان مجوز کاریابی خارجی غیردولتی پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه mojavvez.mcls.gov.ir-https://karyabi، مستندات در ابتدا استان مورد تقاضا و سپس ستاد مورد نظر بررسی در صورت تایید و داشتن شرایط لازم، پس از امضای بالاترین مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وازارت کار مجوز صادر میگردد.

به متقاضیان پس از ثبت درخواست رسیدی حاوی کد رهگیری برای پیگیری خدمت داده می شود.

زمان ارائه خدمت به متقاضیان دریافت مجوز کاریابی خارجی  10روز پس از ثبت درخواست(درصورت عدم وجود مشکل و ابهام در اطلاعات وارده توسط متقاضی) می باشد.

۲- هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کیفیت تحویل صدور مجوز کاریابی خارجی برای متقاضیان کاریابی مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند.

۳- مسئولیت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت میکند که خدمت و یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه دهد:

 • ورود متقاضیان در سایت ثبت و صدور مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی و خارجی به آدرس-https://karyabimojavvez.mcls.gov.ir، قسمت ثبت نام متقاضی و انتخاب نوع کاریابی( خارجی) و نوع متقاضی(حقیقی –حقوقی)
 • ثبت اطلاعات پرسشنامه مجوز خارجی
 • ارسال به استان مورد تقاضا جهت بررسی و اعلام نظر
 • ارسال به ستاد جهت بررسی و اعلام نظر
 • صدور مجوز کاریابی خارجی در صورت تایید

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای حوزه کاریابی های برای متقاضیان است که مستتندات آن به شرح ذیل میباشد:

 • بند “و” ماده 2 چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور
 • ماده  21 قانون برنامه چهارم توسعه
 • ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
 • ویرایش اول دستورالعمل اجرایی تاسیس “مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی “که در چهل و سومین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 19/4/90 و ویرایش دوم در هفتاد و یکمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 3/9/93 به تصویب رسیده است.

۴- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • متقاضیان میتوانند به صورتهای حقیقی یا حقوقی درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.
 • متقاضی دریافت مجوز کاریابی خارجی مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه( بدون هزینه ) /دفتر پیشخوان ( اختیاری ) است به این دستگاه ارائه نماید.
 • کلیه مراحل ثبت نام و بررسی طر و صدور مجوز بصورت الکترونیکی بوده و حضور فیزیکی لازم نمی باشد .
 • مجوز صادر شده قابل واگذاری به غیر نمی باشد.
 • در صورت طولانی شدن فرایند تحویل خدمت به متقاضی، و بروز هر گونه مشکل ، ابهام و یا موارد دیگر درخواست کننده میتواند از طریق سامانه /https://pm.mcls.gov.irشکایات خود را ثبت کند و نیز میتواند از طریتق تماس تلفنی که اطلاعات آن در سامانه موجود می باشد مشکلات خود را با کارشناسان مطرح نماید.
 • در صورتی که پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سامانه متقاضی نتواند در موعد مقرر، نتیجه خدمت خود را دریافت نماید، می تواند از طریق دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (بته آدرس https://zrm.mcls.gov.ir) نسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

۵- هزینه ها و پرداخت ها

دریافت این خدمت با پرداخت مبلغ صد هزار ریال صورت میگیرد.

۶- دوره عملکرد

این توافق نامه تا اطلاع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر، نسخه بروز شده ان در پورتال قرار میگیرد و اطلاع رسانی لازم به خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.

۷- خاتمه توافقنامه

با توجه به اینکه این خدمت بر اساس بند “و”ماده 2 چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور و ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به متقاضیان ارائه میگردد تا ابلاغ قانون جدید مبنی بر خاتمه ارائه خدمت، به شهروندان خدمت رسانی می گردد.