5/5 - (1 امتیاز)

مجوز کاریابی داخلی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور و تمدید مجوز کاریابی داخلی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد راه اندازی مرکز کاریابی دارید این مقاله را از دست ندهید.

1.مقدمه

در راستای تسریع در پاسخگویی به متقاضیان و دسترسی به موقع به آمار و اطلاعات مرتبط با ثبت درخواست صدور مجوز فعالیت کاریابی ها، سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی داخلی در سراسرکشور راه اندازی گردیده است.

برهمین اساس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در زمینه نحوه ثبت و ارسال درخواست اخذ مجوز کاریابی داخلی در سامانه تمامی مراحل مرتبط با اخذ مجوز کاریابی داخلی را بصورت الکترونیکی به انجام برسانند.

دفاتر کاریابی با ثبت نام از بیکاران جویای کار و کسب آمار و اطلاعات مورد نیاز از آنان و همچنین از طریق برقراری ارتباط با کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی نقش عمده ای را در زمینه شناخت وضعیت بازار کار کشور ایفاء نموده

و با فراهم نمودن زمینه لازم جهت معرفی بیکاران فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور به پویایی بازار کار کمك خواهند نمود.

متقاضیان مجوز کاریابی داخلی پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه mojavvez.mcls.gov.ir-https://karyabi، مستندات در استان مورد نظر بررسی در صورت تایید و داشتن شرایط لازم، پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه در استان مجوز صادر میگردد.

به متقاضیان پس از ثبت درخواست رسیدی حاوی کد رهگیری برای پیگیری خدمت داده می شود.

زمان ارائه خدمت به متقاضیان 10روز پس از ثبت درخواست(درصورت عدم وجود مشکل و ابهام در اطلاعات وارده توسط متقاضی) می باشد.

۲- هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کیفیت تحویل صدور مجوز کاریابی داخلی برای متقاضیان کاریابی مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند.

۳- مسئولیت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت می کند که خدمت و/یاپشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه دهد:

 • ورود متقاضیان در سایت ثبت و صدور مجوز کاریابی داخلی و خارجی به آدرس https://karyabimojavvez.mcls.gov.ir ، قسمت ثبت نام متقاضی و انتخاب نوع کاریابی( داخلی) و نوع متقاضی(حقیقی –حقوقی)
 • ثبت اطلاعات پرسشنامه مجوز کاریابی داخلی
 • ارسال به استان مورد تقاضا جهت بررسی و اعلام نظر
 • صدور مجوز کاریابی داخلی در صورت تایید

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های حوزه کاریابی های برای متقاضیان است که مستتندات آن به شرح ذیل میباشد:

 • بند “و” ماده 2 چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور
 • ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه
 • ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
 • ویرایش اول دستورالعمل اجرایی تاسیس “مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی “که در چهل و سومین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 19/4/90 و ویرایش دوم در هفتاد و یکمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 3/9/93 به تصویب رسیده است.

۴- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • متقاضیان دریافت مجوز کاریابی داخلی میتوانند به صورتهای حقیقی یا حقوقی درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.
 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه( بدون هزینه ) /دفتر پیشخوان ( اختیاری ) است به این دستگاه ارائه نماید.
 • کلیه مراحل ثبت نام و بررسی طرح و صدور مجوز بصورت الکترونیکی بوده و حضور فیزیکی لازم نمی باشد
 • مجوز صادر شده قابل واگذاری به غیر نمی باشد.
 • در صورت طولانی شدن فرایند تحویل خدمت به متقاضی، و بروز هر گونه مشکل ، ابهام و یا موارد دیگر درخواست کننده میتواند از طریق سامانه /https://pm.mcls.gov.ir شکایات خود را ثبت کند و نیز میتواند از طریق تماس تلفنی که اطلاعات آن در سامانه موجود می باشد مشکلات خود را با کارشناسان مطرح نماید.
 • در صورتی که پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سامانه متقاضی نتواند در موعد مقرر، نتیجه خدمت خود را دریافت نماید، می تواند از طریق دفتر بازرسی، ارزیابی عملکترد و پاسخگویی به شکایات (بته آدرس https://zrm.mcls.gov.ir) نسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

۵- هزینه ها و پرداخت ها

دریافت این خدمت با پرداخت مبلغ صد هزار ریال صورت میگیرد.

۶- دوره عملکرد

این توافق نامه تا اطلاع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر، نسخه بروز شده آن در پورتال قرار میگیرد و اطلاع رسانی لازم به خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.

۷- خاتمه توافقنامه

با توجه به اینکه این خدمت بر اساس بند “و” ماده 2چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور و ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به متقاضیان ارائه میگردد تا ابلاغ قانون جدید مبنتی بر خاتمه ارائه خدمت، به شهروندان خدمت رسانی می گردد.