3/5 - (2 امتیاز)

مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز کاشت و پرورش مرجان اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوز


12076

مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کاشت و پرورش مرجان‌
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 6 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی ثبت شرکت 10010
تصویر آگهی آخرین ثبت تغییرات شرکت 10011
تصویر کروکی 10025
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
نقشه 10366
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519
تائيديه پروپوزال مصوب دانشجويي و تحقيقاتي 10719

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 شماره52 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 158 شورای عالی محیط زیست

10323 1377/01/01 همه موارد دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


عنوان مدرک کد مدرک
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته 10486

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده6 بند الف/ج دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 ماده6 بندپ/ت/ث دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (ج) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد