به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای مجوز کترینگ (مجوز کیترنگ)


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ) را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید کیترینگ راه اندازی کنید و نیاز به مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ) دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

11721 1399/04/01 بند 1 دانلود

آئین نامه اجرایی مواد 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

11722 1399/04/01 ماده 1 و 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان مدرک کد مدرک
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د 12295
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود) 12296
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 ) 12297
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی) 12299
گواهی آزمایشگاه همکار 12420

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

11666 1399/03/18 5-1-1-6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

11666 1399/03/18 بند “و” و 5-1-1-6 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری 5660000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

11575 1391/01/30 بند ت دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کترینگ (مجوز کیترینگ)فایلی وجود ندارد