5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت صدور مجوز کشت تنباکو را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کشت تنباکو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح ماده 2 قانون اصلاح انحصار دخانیات مصوب 1310,12,26

10156 1310/12/26 همه دانلود

قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات

10169 1397/09/14 همه دانلود

تصویب نامه شماره 80681 /ت 46360 هـ

10171 1391/04/27 بند الف ماده 13 دانلود
فرآیند صدور مجوز کشت تنباکو
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کشت تنباکو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
اطلاعات تماس 10043
کارت بازرگانی 10220
تصویر کد اقتصادی شرکت 10360
پرسشنامه تکمیل شده 10642

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز کشت تنباکو صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز کشت تنباکو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کشت تنباکو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوز کشت تنباکومدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کشت تنباکو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز کشت تنباکو

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز