5/5 - (2 امتیاز)

مجوز کلینیک زیبایی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز کلینیک زیبایی را به طور کامل خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه قصد راه اندازی کلینیک زیبایی دارید تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

در سال های گذشته، با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه درمان مشکلات پوست و مو، درخواست مجوز کلینیک زیبایی با اقبال چشمگیری مواجه شده است.

درآمد و سود بسیار خوبی که در ارائه این نوع از درمان وجود داشته، باعث شده تا افراد بسیاری، برای تاسیس کلینیک زیبایی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که برای تاسیس این کلینیک ها، تابع شرایط اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بوده و متقاضیان بایستی برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی، از طریق سامانه مربوطه اقدام نمایند.

برای اطلاع از شرایط دریافت مجوز کلینیک زیبایی و مدارک و مراحل دریافت این مجوز لازم دانستیم تا آیین نامه تاسیس درمانگاه پوست و مو را به طور کامل خدمت شما عزیزان ارايه دهیم.


آیین نامه تاسیس درمانگاه پوست و مو


ماده ۱ – تعریف


درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و مو به محلی اطلاق میشود که طبق ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ پروانه های قانونی (تاسیس و مسئول فنی) (مجوز کلینیک زیبایی) جهت ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی پوست و مو به بیماران تاسیس میگردد.

درمانگاه مجاز است خدمات تشخیصی و درمانی زیر را به بیماران ارائه نماید.

 •  تشخیص و درمان بیماریهای پوست و مو.
 • انجام تکه Biopsy
 • انجام اشعه درمانی با اشعه ماوراء بنفش MUHABA
 • الکترولیز (سوزاندن موهای اضافی)
 • انجام آزمایشات حساسیت پوستی (Patch Test)
 • لیزر تراپی پوست در صورت داشتن گواهی معتبر
 • پیوند مو
 • انجام آندسته از جراحیهای تشخیصی و درمانی پوست که با بی حسی موضعی انجام میشود همچون Exisional Surgery ضایعات SCC, BCC و یا خال و یا Senile Keratitis
 • انجام کوتر و کرایو ضایعات پوستی

ماده ۲- شرایط تاسیس و بهره برداری برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی


۲-۱- اجازه تاسیس (مجوز کلینیک زیبایی) به پزشکان متخصص پوست داده میشود.

تبصره – موسس بایستی دارای پروانه مطب مجاز و معتبر شهر مورد تقاضا باشد.

۲-۲- جهت شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و موسسات خیریه در صورت معرفی مسئول واجد شرایط موضوع بند ۱-۲ و رعایت سایر ضوابط قانونی پروانه تاسیس صادر خواهد شد.

۳-۲- تاسیس هرگونه موسسه بنام درمانگاه تخصصی پوست قبل از اقدام منوط به کسب موافقت اصولی و پروانه تاسیس (مجوز کلینیک زیبایی) از وزارت متبوع میباشد.

۴-۲- اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس درمانگاه قبل از عملیات ساختمانی و متعاقب آن اخذ پروانه بهره برداری قبل از شروع بکار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی الزامی خواهد بود.

۵-۲- صدور موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به انعقاد قرار داد با موسس در مورد نحوه پیشرفت کار و ادامه آن میباشد.

بدیهی است در صورت تخلف وزارت بهداشت درمان میتواند نسبت به لغو موافقت اصولی اقدام نماید.

۶-۲- محل و فضای ساختمان و تجهیزات درمانگاه تخصصی پوست و مو لازم است قبل از بهره برداری و صدور پروانه مورد ارزیابی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قرار گیرد

و نقشه ساختمان به تایید و تصویب نهایی اداره کل فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برسد.

۷-۲- صدور پروانه بهره برداری (مجوز کلینیک زیبایی) پس از از بررسی همه جانبه عملکرد بر طبق قرارداد منعقده زمان اجازه ،تاسیس معرفی مسئول فنی و کادر فنی واجد شرایط و ارزشیابی موسسه طبق ضوابط مربوطه و تایید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی خواهد بود.

۸-۲- ساعت کار درمانگاه در پروانه (مجوز کلینیک زیبایی) قید خواهد شد.
۹-۲ – موسس در صورت تمایل به تاسیس داروخانه و آزمایشگاه در داخل درمانگاه بایستی طبق ضوابط مسئول فنی واجد شرایط را جهت اخذ پروانه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید:

۱۰-۲- حداقل کادر فنی درمانگاه برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی شامل:

 1.  پزشک متخصص بیماریهای پوست و مو ۲ نفر
 2. کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی ۱ نفر
 3. پرستار یا بهیار زن و مرد ۲ نفر
 4. پرستار جهت اطاق الکترولیز ۱ نفر

تبصره: درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و مو میتواند نسبت به عقد قرارداد با آزمایشگاههای ذیربط (پاتولوزی) اقدام نماید.


ماده ۳ – شرایط و وظایف مسئول فنی درمانگاه برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی


۱-۳- مسئول فنی بایستی پزشک متخصص پوست و مو بوده و دارای پروانه مطب معتبر شهر مورد تقاضا باشد.

۲-۳- سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه و مسئولیت رعایت موازین قانونی بر عهده مسئول فنی میباشد

۳-۳- نظارت بر انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای بخشهای مختلف درمانگاه و نظارت بر عملکرد آنها

۴-۳- رسیدگی به شکایات بیماران و پاسخگویی به آنان و مراجع ذیصلاح در این خصوص

۵-۳- نظارت بر شئون پزشکی و آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعملهای مربوطه

۶-۳- جلوگیری از انجام خدمات پزشکی غیر مجاز و خارج از وظایف درمانگاه

۳-۷- ارائه آمار ماهانه فعالیت درمانگاه تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه

۸-۳- نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه

٣-٩- کنترل و مراقبت وضعیت ،بهداشتی درمانی ،ساختمانی ،تجهیزاتی ،تاسیساتی دارویی و ایمنی درمانگاه

تبصره- در صورتیکه درمانگاه فاقد داروخانه باشد فقط مجاز به نگهداری داروهای اورژانس در حد نیاز میباشد.

۱۰-۳- نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و نظارت بر ارائه صورتحساب به بیمار

۱۱-۳- مسئول فنی درمانگاه موظف است صورت اسامی پزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید.

بدیهی است اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب مجاز در درمانگاه غیر قانونی میباشد.

۱۲-۳ – حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است

۱۳-۳- همکاری با بازرسین دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز به آنان.

۱۴-۳- در صورتی که مسئول فنی درمانگاه نخواهد به کار ادامه دهد مراتب را بایستی یکماه قبل به موسس و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید،

موسس موظف است ظرف مدت یک ماه مسئول فنی واجد شرایط دیگری را معرفی که پس از بررسی و تایید صلاحیت از پروانه مسئول فنی جدید صادر خواهد شد.

تبصره – عدم حضور مسئول فنی درمانگاه به هر علت حداکثر به مدت ۳ ماه با معرفی مسئول فنی موقت وجد شرایط و تایید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مربوطه بلامانع است.

۱۵-۳- رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پذیرش بیماران اورژانس و فوریتهای پزشکی


ماده ۴- شرایط ساختمانی و تاسیساتی برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی


۱-۴- برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی، ساختمان درمانگاه تخصصی پوست بایستی مطابق نقشه پیشنهادی با در نظر گرفتن فضای مورد نیاز کلیه واحدهای درمانگاه باشد

تبصره – حداقل واحدهای درمانگاه شامل ؛

 • مدیریت حسابداری پذیرش امور اداری
 • حداقل ۲ اطاق برای معاینات اطاق تکه برداری و اعمال جراحی کوچک با دیواره کاشی و کف قابل شستشو
 • اطاق اشعه درمانی با UBA یا UVB
 • اطاق الکترولیز جهت استفاده بانوان
 • سالن انتظار
 • اطاقهای استراحت پرسنل
 • رختکن، آبدارخانه، انبار مركز استریلیزاسیون

۲-۴- برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی توجه داشته باشید که طراحی مسیرها به نحوی باشد که برخورد در رفت آمد بیماران و کارکنان بوجود نیاید.

۳-۴- ورودی ها برای عبور برانکارد و چرخ بیمار به اندازه کافی وسیع باشد

۴-۴- تسهیلات و راههای پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد

۵-۴- پله ها و بالکن باید دارای حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل ۷۵ سانتی متر باشد.

۶-۴- طول و عرض و ارتفاع پله ها بطور مناسب پیش بینی گردد.

۷-۴- علائم راهنمای بیمار به طور مطلوب پیش بینی و نصب شده باشد.

۸-۴- سیستم تهویه به نحوی طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز و فصول آسایش بیمار و کارکنان تامین گردد

۹-۴- کلیه ورودی ها راهروها، پلکان و مسیرهای رفت و آمد ،بیمار اتاقهای مختلف مربوطه و سایر واحدهای درمانگاه برای جلوگیری از حوادث و سوانح دارای روشنایی کافی باشد.

۱۰-۴- محوطه درمانگاه بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تایید سازمانهای ذیربط باشد.

۱۱-۴ – توجه داشته باشید که برای دریافت مجوز کلینیک زیبایی، استقرار شبکه برق و تجهیزات برق مطابق مقررات و ضوابط ایمنی صورت گرفته باشد.

۱۲-۴- انجام تعمیرات نگهداری و ایمنی درمانگاه با تفویض به کارکنان واجد شرایط دائماً تحت کنترل قرار گیرد.

۱۳-۴ برق اضطراری و تسهیلات انرژی پیشبینی گردد.

۱۴-۴- رعایت شرایط و ضوابط بهداشتی مطابق آئین نامه های بهداشتی درمانگاه های الزامی است


ماده ۵ – مقررات عمومی


۱-۵- صورت اسامی کلیه پزشکان شاغل در درمانگاه و مساحت کار در رشته تخصصی یا طبابت آنان باید در محل درمانگاه در تابلویی برای اطلاع مراجعین نصب گردد.

۲-۵- درمانگاه موظف است جهت کلیه بیماران کارت پزشکی تشکیل و کلیه سوابق و خدمات ارائه شده به آنان را در آن درج نماید.

۳-۵- وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کلیه مراجعین با ذکر خدمات انجام شده در درمانگاه الزامی است.

۴-۵- نصب کلیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در دید مراجعین الزامی است .

۵-۵- هر گونه اعمال خلاف شئون پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی در درمانگاه برابر مقررات قابل پیگیری است.

۶-۵- ترک درمانگاه توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر تعطیل غیر موجه درمانگاه بدون اطلاع به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۷-۵- نظارت بر کلیه خدمات درمانگاه به عهده کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و یا با کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

۸-۵- به استناد ماده ۵ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی درمانگاه حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار با مراجعین بوده و یا به تشخیص وزارت بهداشت و درمان برخلاف شئون پزشکی یا عفت عمومی را باشد ندارد

و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا دادن وعده های فریبنده جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

۹-۵- تغییر محل و نام درمانگاه بایستی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و انجام امور مذکور مستلزم اصلاح و صدور پروانه جدید حسب مورد خواهد بود

۱۰-۵- بیماری که به درمانگاه مراجعه و یا ارجاع گردیده حق دارد پزشک مورد نظر خود را انتخاب و به واحد پذیرش اعلام دارد

۱۱-۵- تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلو پزشکان با ذکر نوع خصص درمانگاه و بدون ذکر نام پزشکان شاغل درمانگاه باشد.

۱۲-۵- ساعات کار درمانگاه بایستی بر روی سرنخه و تابلوی درمانگاه قید شود

۱۳-۵- نصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد بر سینه الزامی است

۱۴-۵- شروع به کار درمانگاه منوط به معرفی مسئول فنی و کادر واجد شرایط و صدور پروانه بهره برداری از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

۱۵-۵ – موسس موظف است اصل پروانه های تاسیس و مسئول فنی را در معرض دید مراجعین نصب نماید.

۱۶-۵- در صورتیکه موسس به دلایل موجهی قصد تعطیلی و انحلال درمانگاه را داشته باشد بایستی مراتب را با ذکر مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید


ماده ۶ ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم مجوز کلینیک زیبایی،


چنانچه مسئولین درمانگاه اعم از موسس یا مسئول فنی … از ضوابط تعیین شده در این آئین نامه و یا دستور العملهای ابلاغی توسط وزارت متبوع تخطی نماید به ترتیب زیر رفتار خواهد شد.

الف – تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط

ب – اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط

ج – لغو موقت مجوز کلینیک زیبایی و تعطیلی درمانگاه بمدت ۱ تا ۳ ماه به پیشنهاد دانشگاه مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰

د ـ لغو موقت مجوز کلینیک زیبایی و تعطیلی درمانگاه مدت ۳ ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰

س – لغو دائم مجوز کلینیک زیبایی به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تایید معاونت درمان وزارت متبوع و تصویب کمیسیون قانونی

تبصره – دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بازرسان مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی و این آئین نامه و دستورالعمل های ذیربط مشخص و در صورتجلسات و مکاتبات مربوطه قید نمایند.