1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


1000256
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

11820 1382/04/01 بند الف-ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال


عنوان مدرک کد مدرک
فیش واریزی تعرفه 11120
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه طرح توجیهی و فنی 11520
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 11545
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
فرم دو تعیین صلاحیت 11631
تصویر فیش بانکی تعرفه تعیین صلاحیت 11634
تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور 11661
تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور 11662
تصویر مدارک علمی، سوابق اجرایی مربوط به مدیر فنی و کارشناسی(ان) فنی 11665
ارائه قرارداد همکاری معتبر، فی مابین متقاضی و مدیر و کارشناس (ان) فنی طبق فرمت موسسه 11666
نامه مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان مربوطه 11669
فرم تکمیل شده و محضری منشور تعهدات متقاضیان نظارت و کنترل بذر 11670

دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10063 1382/04/29 بند الف- ماده 6 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم-ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 ماده 17 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم-ماده 20 دانلود
مدت اعتبار مجوز کنترل و نظارت بذر و نهالعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم- ماده 22 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز نظارت و کنترل برای اشخاص حقوقی برای سال 1398 1363000 ریال
تعرفه صدور کارت تائید صلاحیت کارشناسان جهت نظارت و کنترل بذر و نهال 598000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بندج- ماده 6 دانلود
نمونه مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10063 1382/04/29 بند الف- ماده 6 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم-ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 ماده 17 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم-ماده 20 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تعرفه صدور مجوز نظارت و کنترل برای اشخاص حقوقی برای سال 1398 1363000 ریال
تعرفه صدور کارت تائید صلاحیت کارشناسان جهت نظارت و کنترل بذر و نهال 598000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بندج- ماده 6 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوز کنترل و نظارت بذر و نهالمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز کنترل و نظارت بذر و نهالهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم- ماده22 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کنترل و نظارت بذر و نهال


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده و محضری منشور تعهدات متقاضیان نظارت و کنترل بذر 11670

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10063 1382/04/29 ماده 7 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

10078 1386/11/15 بخش سوم- ماده 22 دانلود