در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز کیوسک روزنامه ( مجوز روزنامه فروشی ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز کیوسک روزنامهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کیوسک روزنامه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات

1432 1358/12/08
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارائه درخواست کتبی 11205
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 10001007

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز کیوسک روزنامهمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز کیوسک روزنامه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز کیوسک روزنامهمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز روزنامه فروشی
فرآیند اصلاح مجوز کیوسک روزنامه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز روزنامه فروشی
فرآیند ابطال مجوز کیوسک روزنامه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز روزنامه فروشی