3.5/5 - (18 امتیاز)

مجوز گاوداری

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز گاوداری اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه مواردی است که در این سایت قرار داده شده است.

پیش از اینکه به بررسی نحوه دریافت مجوز گاوداری بپردازیم ، باید بدانیم که این مجوز تحت عنوان

موافقت اصولی مجوزی است که پیش از صدور پروانه تاسیس به متقاضیان فعالیت های دامداری، مرغداری ، کارخانه و … در چهارچوب سیاست ها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.

لازم به ذکر است که مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه است و در موارد ضروری ۶ ماه دیگر تمدید می شود.

پس از دریافت موافقت اصولی، متقاضی باید برای دریافت پروانه تاسیس اقدام نماید. پروانه تاسیس مجوزی است که متقاضی بایستی برای احداث ساختمان ها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه دریافت نماید.

مدت اعتبار پروانه تاسیس ۲ سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است. درصورتی که پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تاسیس ، عملیات احداث واحد به اتمام نرسیده باشد ، متقاضی می تواند با ارائه مدارک و دلایل مستند اعتبار پروانه تاسیس را حداکثر به مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری تمدید نماید.

پس از پایان عملیات اخداث ساختمان ها و تاسیسات لازم ، پیش از شروع بهره برداری از گاوداری ، متقاضی بایستی مراتب را به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند. به این ترتیب می تواند پروانه بهره برداری دامداری یا همان مجوز گاوداری را دریافت نماید.

دریافت مجوز گاوداری :

پس از پایاین مراحل ذکر شده از سوی دارنده پروانه تاسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را برای بازدید از تاسیسات مربوط اعزام نماید. در صورتی که عملیات ساختمانی و تاسیساتی مطابق با طرح بوده و مراتب مورد تایید کارشناسان مربوطه قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره برداری یا همان مجوز گاوداری صادر کند.

در ادامه می توانید تمامی مراحل و مدارک لازم برای دریافت مجوز گاوداری را به تفصیل مشاهده نمایید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

پرورش گاو – گاوداری – مجوز گاوداری – دامپروری صنعتی و غیرصنعتی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گاوداری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گاوداری


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات 100419
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس 10111373701
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط متقاضی 10111373702
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان 10111373704
اصل پروانه بهداشتی موافقت اصولی و بهره برداری 10111373705

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21 و 22
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه بهره برداری 1252900 ریال
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحات 145 الی 147
نمونه مجوز گاوداری صادر شده
فرآیند تمدید مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی 10009
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 و 22 و 27
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 بند ج ماده 22
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری كشور

586 1388/05/07 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری 684200 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147
فرآیند اصلاح مجوز گاوداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز گاوداری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 28
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گاوداری