مراحل ثبت تغییرات شرکت

در این مطلب می خواهیم مراحل ثبت تغییرات شرکت را از صفر تا صد با جزییات کامل ارائه دهیم. همچنین می توانید آیین نامه ها و قانون های لازم برای ثبت تغییرات را دانلود نموده و قوانین آن را به خوبی مطالعه نمایید.

همان طور که در مقاله « ثبت تغییرات شرکت » گفتیم، یک شرکت پس از ثبت می تواند در طول فعالیت خود تغییراتی را در اساسنامه و سایر موارد شرکت ایجاد کند و با توجه به این تغییرات ، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، کلیه تغییراتی است که با تشکیل مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیات مدیره انجام می شود.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی مراحل ثبت تغییرات شرکت

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2418
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106
نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/021
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159
اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها12891386/02/242
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/111
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/113
قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/037
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم در مراحل ثبت تغییرات شرکت :فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2470
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24187
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24183
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24176
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24163
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24210
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24209
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24205
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24284
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24279
نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/021
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138
آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
استعلام وزارت اطلاعات10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
سازمان امور مالیاتی10141وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0www.mefa.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد9581398/07/0312
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373/12/281
قانون راجع به ثبت شرکت ها12931310/11/0310
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید در مراحل ثبت تغییرات شرکت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مراحل ثبت تغییرات شرکت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال در مراحل ثبت تغییرات شرکت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24270
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز