به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مراحل ثبت شرکت تعاونی

در این مقاله قصد داریم تا مراحل ثبت شرکت تعاونی بپردازیم و مدارک و شرایط لازم برای ثبت این نوع شرکت را به طور کامل و جامع ارائه دهیم. در مقاله « ثبت شرکت تعاونی » به تفصیل به تعریف شرکت تعاونی پرداختیم؛ بنابراین در اینجا به تعریف مختصری از آن بسنده می کنیم.

شرکت تعاونی ، شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای تأمین نیازهای مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای آن با کمک و همکاری متقابل و با رعایت قانون و مقررات تشکیل می شود . شرکت تعاونی از شخصیت حقوقی و از دارایی مستقل برخوردار هستند. لازم به ذکر است که هرگونه ثبت و تغییرات در شرکتهای تعاونی منوط به اجازه از وزارت تعاون است.

شرکت تعاونی پس از شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، از نظر تعداد متقاضی برای ثبت شرکت رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که برای ثبت شرکت تعاونی حداقل وجود 7 نفر الزامی است.

مراحل ثبت شرکت تعاونی در سامانه :

به منظور تشکیل شرکت‌ تعاونی ، ابتدا داوطلبان بایستی نوع شرکت تعاونی، وظایف و موضوع فعالیت ، حوزه فعالیت و سایر موارد مرتبط با آن را به بحث و  از میان خود داوطلبانی به نام هیات موسس انتخاب کنند.

سپس به سایت مراجعه و پس از ثبت نام اولیه به وسیله نماینده ای که از بین هیات موسس انتخاب نموده اند ، کد پیگیری را اخذ و به همراه مدارک شناسایی هیات موسس به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت تعاونی مراجعه نماید.

مرحله اول ثبت شرکت تعاونی : شامل وارد کردن اطلاعات هیات موسس و بارگذاری اسکن مدارک هویتی و تحویل دادن اصل مدارک به اداره شهرستان مربوطه و اخذ موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی و معرفی به بانک عامل جهت افتتاح حساب تعاونی است.
مرحله دوم: شامل وارد کردن صورتجلسات مجمع و انتخابات هیات مدیره و بازرسان و تعیین اسامی پیشنهادی تعاونی می باشد.
مرحله سوم : پس از مرحله دوم اداره تعاون و کار مدارک کامل شده را جهت ورود به سامانه ثبت شرکت ها تحویل ارباب رجوع داده که پس از ثبت موفق اطلاعات آگهی ثبتی صادر و ارباب رجوع در مرحله سوم را کامل می کند.
مرحله چهارم: معرفی نامه از اداره تعاون کار و رفاه شهرستان مربوطه به اداره کل برای دریافت پروانه تاسیس تعاونی .

وظایف هیات موسس :

حال باید بدانید که هیات موسس چه وظایفی بر عهده دارد:

– دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت در تعاونی
– تهیه اساسنامه و پیشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب
– تشکیل دادن اولین مجمع عمومی عادی
– بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام
آن‌ها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
– سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود.

تهیه طرح توجیهی (طرح پیشنهادی): ( از مراحل ثبت شرکت تعاونی )

هیات موسس باید طرح توجیهی را که شامل موارد زیر است تهیه و ارائه نماید.
1- ضرورت ثبت شرکت تعاونی
2- ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های ثبت شرکت با هدف ها و برنامه های مصوب جمهوری اسلامی ایران
3- محاسبه و تعیین میزان سرمایه ثابت و در گردش
4- تعداد و مشخصات افراد مورد نیاز طرح
5- قید میزان سهام لازم التأدیه هر عضو
6- سوابق و مهارت اعضا در فعالیت مورد نظر

معرفی نماینده تام الاختیار :

به منظور سهولت کار و عدم مراجعه دسته جمعی اعضا، نماینده ای توسط هیأت مؤسس معرفی گردیده که این نماینده باید مدارک ذیل را به اداره تعاون تحویل دهد.
1-‌ طرح توجیهی
2- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مؤسس
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت اعضاء و برگ عدم سوء پیشینه هیأت مؤسس

دریافت موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی :

اداره تعاون پس از وصول تقاضای ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی نظر خود را به هیأت مؤسس اعلام می‌نماید. مؤسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنا و در صورت نیاز در کلاس‌های آموزشی اداره تعاون شرکت نمایند.

دریافت مجوز فعالیت :

هیأت مؤسس بعد از اخذ موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی از اداره تعاون در صورت نیاز، اقدام به دریافت مجوز فعالیت ذکر شده در طرح پیشنهادی، از مراجع ذیربط می نماید.

تدوین اساسنامه پیشنهادی :

متقاضیان ثبت شرکت تعاونی نیاز به تهیه اساسنامه نداشته بلکه باید از نمونه اساسنامه تهیه شده توسط وزارت تعاون استفاده نمایند و در صورت لزوم، می‌توانند بخشهایی از اساسنامه را مطابق نیاز تغییر دهند.

افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون :

در این مرحله هیأت مؤسس موظف است حسابی به نام تعاونی در شرف تأسیس در بانک توسعه تعاون افتتاح نماید. با توجه به سرمایه ذکر شده در طرح، مبلغ واریزی هر عضو مشخص و به آنان اعلام گردد تا نسبت به واریز مبلغ حداقل یک سوم سهام خریداری شده اقدام نماید. همچنین در زمان تشکیل اولین مجمع تعاونی فیش مربوط به واریز مبلغ فوق را به مجمع عمومی ارائه دهند.

ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان :

در این مرحله هیأت مؤسس پس از اخذ موافقت نامه تشکیل تعاونی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی ثبت نام به عمل آورده و شرایط آنها را بررسی نماید.

برگزاری اولین مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی که بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم است، متشکل از کلیه اعضا با نمایندگان تام‌الاختیار آنها است و هر عضو بدون در نظر گرفتن تعداد سهام دارای یک حق رأی خواهد بود.

وظایف هیات مؤسس در روز برگزاری اولین مجمع عمومی عادی:

الف) ثبت نام اسامی حاضرین در جلسه، در برگه‌های حضور و غیاب
ب) ارائه برگ اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس به حاضرین در جلسه
ج) اعلام رسمیت جلسه توسط نماینده هیات موسس و افتتاح جلسه رسمی توسط رئیس سنی جلسه
د) کمک به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع توسط حاضرین در جلسه

تنظیم صورتجلسه هیات مدیره : ( یکی از مراحل ثبت شرکت تعاونی )

هیأت مدیره در اولین جلسه خود، رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب می کند. و به یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت داده تا تشریفات قانونی ثبت را انجام دهد.