مراحل ثبت شرکت سهامی عام

در این مقاله قصد داریم تا با ارائه مراحل ثبت شرکت سهامی عام به همراه فرم های لازم برای ثبت این نوع شرکت راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام شما باشیم. همچنین می توانید فرم های مورد نیاز در هر مرحله را دانلود و برای ثبت شرکت خود از آن استفاده نمایید.

در مقاله « ثبت شرکت سهامی عام » به طور مفصل به تعریف شرکت سهامی عام و مفاهیم اولیه مورد نیاز برای ثبت این نوع شرکت پرداختیم. در صورتی که با مفاهیم اولیه این نوع شرکت آشنایی دقیقی ندارید می توانید به این مقاله مراجعه نمایید.

ثبت شرکت سهامی عام و انتشار سهام توسط این شرکتها بر اساس مراحل قانونی خاصی انجام می شود. به طور کلی این مراحل در رابطه با دریافت مجوز عرضه سهام و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام معافیت از ثبت این اوراق نزد سازمان و در نتیجه ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکتها می باشد.

راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام :

بخش اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : تعیین معافیت یا شمول ثبت

مؤسسان شرکتهاي سهامی عام، پیش از اینکه برای پذیره نویسی سهام شرکت در شرف تأسیس خود اقدام نمایند بایستی وضعیت معافیت یا عدم معافیت سهام خود از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی نمایند.

اما تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت بازار اولیه -اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) بوده و لازم است این موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام گردد.

مؤسسان شرکتهای سهامی عام با دریافت نامه معافیت از ثبت می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ثبت شرکت سهامی عام خود اقدام نمایند.

 

بخش دوم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : صدور مجوز عرضه عمومی و ثبت سهام

مؤسسان شرکتهای سهامی عام که سهام در دست انتشار آنها مشمول مقررات ثبت نزد سازمان اعلام شده با انجام مراحل زیر می توانند مجوز عرضه عمومی سهام در دست انتشار خود و مجوز ثبت شرکت سهامی عام را از سازمان بورس و اوراق بهادار ( مدیریت بازار اولیه – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای) اخذ نمایند.

مرحله اول از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : ارسال مدارک و مستندات : مؤسسان بایستی برای دریافت مجوزهای لازم، مدارک و مستندات زیر را برای سازمان ارسال نمایند.

 

مدارک لازم برای دریافت مجوز شرکت سهامی عام :

فرم تکمیل شده تقاضای تاسیس و ثبت اوراق بهادار ( دانلود فرم ت–۱

فرم تکمیل شده بیانیه ثبت (دانلود فرم ب–1

اظهارنامه ثبت شرکت در شرف تاسیس،

گواهی تأیید نام شرکت در شرف تاسیس،

طرح اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (مطابق با اساسنامه نمونه – مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار )،‌( دانلود اساسنامه نمونه )

طرح اعلامیه پذیره نویسی (فرم پ–1

طرح کسب و کار براي انجام سرمایه گذاری های برنامه ریزي شده و انجام فعالیت ها منطبق با طرح اساسنامه،

اظهارنظر مشاور حقوقی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در تشکیل شرکت و عرضه عمومی سهام،

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس( دانلود فرم ح–1) و تصویر فیش واریزی هریک از مؤسسین،

گزارش کارشناس رسمی دادگستري در خصوص ارزیابی آورده غیر نقد مؤسسین (درصورت وجود آورده غیرنقد)،

فرم تکمیل شده تأییدیه تودیع آورده غیر نقد مؤسسین نزد بانک عامل ( دانلود فرم ح–2 ) – در صورت وجود آورده غیر نقد،

یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاور عرضه

یک نسخه از قرارداد منعقده با عامل و متعهد (متعهدان) پذیره نویسی همراه با نامه متعهد ( متعهدان ) پذیره نویسی جهت خرید سهام باقی مانده،

صورتجلسه هیئت مؤسس در خصوص تعیین نماینده / نمایندگان،

مدارک احراز هویت در خصوص اشخاص حقیقی و آگهی تأسیس اشخاص حقوقی مؤسس همراه با نامه انتخاب نماینده از طرف آنها و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده آنها.

مجوز فعالیت و تاسیس از مراجع ذيربط ( در صورت نیاز به ارائه مجوز )

مستندات مربوط به حقوق انحصاري ناشر ( در صورت وجود )

 

مرحله دوم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : مجوز عرضه عمومی سهام

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده و نتیجه بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز عرضه عمومی سهام و تأییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها صادر خواهد شد.

 

مرحله سوم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : شروع پذیره نویسی

مؤسسان شرکت باید پس از دریافت مجوزهای یاد شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نموده و پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع یاد شده، نسبت به درج اعلامیه مزبور در روزنامه های تعیین شده و شروع پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.

 

مرحله چهارم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : برگزاری مجمع عمومی مؤسس

پس از اتمام پذیره نویسی در مهلت مقرر، مؤسسان باید به منظور اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی مؤسس، نسبت به ارسال مدارک و مستندات زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان پذیره نویسی (دانلود فرم ح – 3

فهرست پذیره نویسان،

گزارش هیئت مؤسس به مجمع عمومی مؤسس،

طرح آگهی دعوت پذیره نویسان و مؤسسان به مجمع عمومی مؤسس،

تاییدیه بانک مرکزی/ بیمه مرکزی در خصوص تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره ( در صورتی که تاسیس مربوط به بانک، موسسات اعتباری/ بیمه باشد )

سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی و تأیید پذیره نویسی شرکت، اجازه برگزاری مجمع عمومی موسس و انتشار آگهی دعوت از پذیره نویسان و موسسان را صادر می نماید. مؤسسان بعد از تأیید سازمان می توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی موسس اقدام نمایند.

– گزارش مؤسسین در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر می گردد.

 

مرحله پنجم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : تکمیل فرآیند عرضه عمومی

بعد از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، مؤسسان باید برای دریافت تأیید نامه ثبت و تکمیل فرآیند عرضه عمومی، مستندات زیر را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند:

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس،

فهرست شرکت کنندگان در مجمع عمومی مؤسس،

یک نسخه از اساسنامه شرکت که در مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسیده با امضاي هیئت رئیسه مجمع.

قبولی سمت بازرسان شرکت ( طی نامه ای توسط ایشان اعلام می شود)

مرحله ششم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : ثبت فرآیند عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها

پس از صدور تأییدیه تکمیل فرآیند و تأییدیه ثبت شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسان باید برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

 

مرحله هفتم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : اخذ شماره ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار و اتمام فرآیند تاسیس

پس از ثبت عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها و ارائه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسد و از این به بعد تابع قوانین و مقررات این سازمان می باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام