1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت صدور مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

10188 1388/06/04 ماده 4 دانلود

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 1-3-1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
ارائه تضمین های لازم و اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد ) 10235

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی

10254 1386/06/11 ماده 7 دانلود

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 4-5-1 و فصل 5 دانلود

آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی

11533 1397/02/11 ماده 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
ثبت شرکت های حقوقی 10083 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 satam.aro.gov.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی

10254 1386/06/11 ماده 7 دانلود

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 1-5-4 و 5-2-3 دانلود

شناسنامه خدمت صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

11540 1398/08/21 بند 8 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی

10254 1386/06/11 ماده 7 دانلود

آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

11532 1395/10/29 ماده 12 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی

10254 1386/06/11 ماده 4 دانلود

شناسنامه خدمت صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

11540 1398/08/21 فرم شماره 1 دانلود
هزینه صدور مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه صدور انواع گواهی الکترونیکی

11534 1389/11/09 ** دانلود
نمونه مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 4-6-1 و 2-6-4 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی

10254 1386/06/11 ماده 4 دانلود

آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

11532 1395/10/29 ماده 8 و 12 (تبصره 2) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه صدور انواع گواهی الکترونیکی

11534 1389/11/09 ** دانلود
فرآیند اصلاح مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 1-1-9-4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
درخواست ابطال گواهی الکترونیکی 12071

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)

11531 1391/04/27 بند 1-1-9-4 و 2-2-9-4 دانلود