به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء الف بند 7 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء ب بند 7 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء پ بند 4 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء ت بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز


 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519
مشخصات سهامداران شرکت 11035
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III 11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری 11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت) 11038
نمودار سازماني شركت مجري طرح 11039
گزارش كامپيوتري شبيه سازي واحد فرآيندي 11040
فلودياگرام فرآيندي طرح متقاضي 11041
مشخصات خوراك دريافتي و محصولات توليدي 11042
مستندات قراردادي و مورد توافق جهت تامين ليسانس (دانش فني) فرآيندهاي مدنظر 11043
نقشه موقعيت جغرافيايي و ميزان برآوردي زمين مورد نياز جهت اجراي طرح 11044

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها

10793 1395/03/29 بندهای 1و2و3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
امكان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي 10108 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی کشور 30 www.lao.ir
امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و … 10119 وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران 10 www.nigc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي نفت نظير نفتخام، مایعات و ميعانات گازي، گاز غني و .. 10120 وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران 10 www.nioc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين ازشركت ملي پالایش وپخش نظیر فرآورده های نفتی,پروپیلن,نفت سفید و… 10121 وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران 10 www.niordc.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4 دانلود

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389

10795 1389/12/17 فصل 6 ماده 24 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

10800 1395/12/14 ماده 44, بند 2 الف دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی


دانلود


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست 10371
مجوز / قرارداد تأمین آب 10395
پروانه تأسیس طرح های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 11063
مجوز / قرارداد تأمین برق 11100
مجوز تأمین گاز برای صنایع کوچک 11101
گزارش توصیفی اقدامات انجام شده طرح 11102
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها) 11103
تکمیل فرم پیشرفت مالی (موجود در بخش صدور مجوزها) 11104
نمودار S-Curve مالی طرح 11105
نمودار S-Curve فیزیکی طرح 11106
آخرین وضعیت تغییر احتمالی سهامداران 11107
قراردادهای منعقده در راستای پیشرفت فیزیکی و اجرای طرح 11108
آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری 11109
فهرست و ارزش تجهیزات خریداری شده طی دوره اعتبار موافقت نامه و یا تمدید آن 11110
نمودار بازنگری شده اجرای طرح (گانت چارت) توسط نرم افزار MSP یا Primavera 11111
سایر مدارک و مستندات حاکی از اقدامات صورت گرفته از سوی متقاضی 11112
گزارش بازدید از طرح وفرم تکمیل شده چک لیست بازدید 11113

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02  ماده 3, جزء ب, بند 7 دانلود

 شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها

10784 1395/03/23 تبصره بند 2 دانلود

 شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها

10784 1395/03/23 بند 6 دانلود

 شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها

10784 1395/03/23 بندهای 1 و 2و3 و4 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ماده 10 بند 3 و 5, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, ماده 4 تبصره 2 دانلود

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

10800 1395/12/14 ماده 44, بند 2 الف دانلود
مدت زمان تمدید موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشیفرآیند اصلاح موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

 


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست 10371
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری 11037
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package) 11045
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح 11048
تکمیل فرم معیار مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (موجود در بخش صدور مجوزها) 11062
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده 11076
ارائه درخواست کتبی 11224
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 11245
گزارش امکان سنجی طرح اصلاح شده 11394
جدول جریان نقدینگی تلفیقی (Cash Flow) طرح های در دست اجرا و طرح اصلاح شده براساس برنامه زمان بندی 11471


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4 دانلود

 شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها

10784 1395/03/23 بندهای 2, 3, 4 و 6 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشیهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو موافقت اصولی اجرای طرحهای پالایشیفایلی وجود ندارد