به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایعمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

روش احداث جايگاه CNG

10823 1389/12/22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تقاضاي احداث جايگاه سوخت مايع و CNG 11094
فرم تعهدنامه هاي محضري در خصوص احداث جايگاه 11095
صورتجلسه بازديد از زمين جايگاههاي CNG 11096
صورتجلسه بازديد از زمين جايگاههاي بنزين 11097

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 فصل سوم و ضمایم 8-1 دانلود

روش احداث جايگاه CNG

10823 1389/12/22 دانلود

دستورالعمل احداث جايگاه CNG

10824 1394/03/19 دانلود

روش احداث جايگاه مايع

10825 1397/11/26 دانلود

اصلاحيه روش احداث جايگاه مايع

10826 1392/02/08 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
تغيير كاربري اراضي 10111 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 5 www.laoi.ir
استعلام موافقت اداره محيط زيست 10113 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 5 www.doe.ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 10015 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
تامین انشعاب برق 10126 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق 30 tavanir.org.ir
تامین انشعاب گاز 10127 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 30 www.nigc.ir
تامین خطوط تلفن 10128 شرکت مخابرات ایران – شرکت مخابرات سهامی – مناطق 30 www.tci.ir
تامین آب و حریم خطوط لوله آب و فاضلاب 10129 وزارت نیرو – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی 30 www.nww.ir
حریم خطوط لوله نفت 10130 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 30 www.ioptc.ir
حریم خط لوله گاز 10131 وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران 30 www.nigc.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

روش احداث جايگاه CNG

10823 1389/12/22 دانلود

دستورالعمل احداث جايگاه CNG

10824 1394/03/19 دانلود

ضوابط احداث جایگاه عرضه سوخت (سازمان حفاظت محیط زیست کشور) به شماره 97/100/30564

10827 1397/08/20 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

روش احداث جايگاه CNG

10823 1389/12/22 دانلود
هزینه صدور موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازديد زمين پيشنهادي متقاضي 6500000 ریال
هزینه‌ی سپرده حسن انجام كار 500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

اخذ وديعه حسن انجام كار به منظور احداث جایگاه سوخت

10847 1397/10/25 دانلود
نمونه موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایعفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

دستورالعمل احداث جايگاه CNG

10824 1394/03/19 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید بار اول 200000000 ریال
تمدید بار دوم 400000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 دانلود

اخذ وديعه حسن انجام كار به منظور احداث جایگاه سوخت

10847 1397/10/25 دانلود
فرآیند اصلاح موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایعمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایع


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 بخش 5-4) ساير شرايط دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو موافقت اصولی احداث جایگاه سوخت مایعفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی

10822 1388/10/27 بخش 5-4) ساير شرايط دانلود