به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

در مقاله « مجوز ثبت شرکت لیزینگ » گفتیم که ابتدا باید موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ را دریافت کنید. در این مطلب به نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ می پردازیم.

 

مرجع صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

مجوز ثبت شرکت لیزینگ

شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 ارائه تقاضای ثبت شرکت لیزینگ (واسپاری)
2 دارا بودن تابعیت ایران
3 پیروی از دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران
4 داشتن صلاحیت فردی داوطلب از حراست بانک مرکزی
5 عدم سوء پیشینه کیفری موسسین و مدیران
6 نداشتن بدهی غیرجاری و سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور
7 دارا بودن حداقل سه دوره صورتهای مالی حسابرسی شـده فاقـد زیـان انباشـته برای اشخاص حقوقی
8 ارائه آگهی تأسیس, روزنامه رسمی و اساسنامه ثبتی به همراه آگهی آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه (در صورت وجود تغییرات) برای اشخاص حقوقی متقاضی
9 ارائه اساسنامه پیشنهادی
10 ارائه برنامه عملیاتی پیشنهادی مطابق چارچوب پیوست
11 ارائه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط از جمله رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، علوم بانکی و حقوق برای اکثریت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام
12 ارائه تعهدنامه رسمی هریک از مؤسسین مبنی بر صـحت اظهـارات، مـدارک و مسـتندات تسلیمی
13 نداشتن منع تصدی عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی مؤسسات اعتبـاری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها برای اعضای هیات مدیره, مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل
14 داشتن تاییدیه اولیه مکان فعالیت از پلیس پیشگیری ناجا

مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف مدارک توضیحات
1 تقاضای تأسیس شرکت لیزینگ (واسپاری)
2 گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
3 تعهدنامه رسمی
4 تاییدیه اولیه مکان فعالیت پیشنهادی شرکت از پلیس پیشگیری ناجا
5 ارائه تاییدیه صلاحیت فردی متقاضیان از وزارت اطلاعات
6 تاییدیه کد پستی ده رقمی
7 برنامه عملیاتی پیشنهادی
8 اساسنامه پیشنهادی
9 مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط از جمله رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، علوم بانکی و حقوق برای اکثریت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام
10 آگهی تأسیس مندرج در روزنامه رسمی و اساسنامه ثبتی به همراه آگهی آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه (در صورت وجود تغییرات) برای اشخاص حقوقی متقاضی

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
2 تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات / سازمان حراست کل درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
4 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
6 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
11 تصدیق برخط اصالت عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ از زمان تاييد مدارک

120 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

1 ماه

هزینه صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
2 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
3 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
4 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
5 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز نشانی و موقعیت مکانی
2 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
3 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا
4 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
5 تابعیت دولت جمهوری اسلامی
6 متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
7 نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری : به درگاه قضایی من adliran.ir مراجعه نموده و حداکثر 24 ساعت گواهی شما صادر و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. دقت نمایید؛ برای دریافت این گواهی، فقط از طریق آدرس اشاره شده اقدام و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس 10+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی باشد.
8 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
9 تغییر در مفاد اساسنامه
10 کاهش سرمایه
11 تغییر در ترکیب یا میزان سهامداری
12 عدم محکومیت به محرومیت از انجام فعالیت : نداشتن منع تصدی عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی مؤسسات اعتبـاری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها
13 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
14 تغییر نام و عنوان
15 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
16 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
17 تأمین یا افزایش سرمایه : تغییر میزان سرمایه
18 نداشتن زیان انباشته : حداقل سه دوره فاقد زیان انباشته
19 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
20 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
21 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
22 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
23 تأییدیه آدرس و کد پستی
24 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
25 نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری : به درگاه قضایی من adliran.ir مراجعه نموده و حداکثر 24 ساعت گواهی شما صادر و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. دقت نمایید؛ برای دریافت این گواهی، فقط از طریق آدرس اشاره شده اقدام و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس 10+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی باشد.
26 سطح تحصیلات : حداقل کارشناسی در رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، علوم بانکی و حقوق
27 عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری

مدارک لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تاییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات
3 ارائه اساسنامه : پیش نویس
4 ارائه تعهدنامه رسمی و محضری : هریک از مؤسسین مبنی بر صحت اظهارات، مدارک و مستندات تسلیمی
5 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا
6 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 ارائه برنامه عملیاتی : مطابق چارچوب پیوست

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
2 تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات / سازمان حراست کل درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
4 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
6 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
11 تصدیق برخط اصالت عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط
12 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : پس از انقضای مهلت دو ماهه، در صورت عدم اقدام لازم از سوی موسسین برای ایفای تعهداتشان، در صورتیکه بانک مرکزی تشخیص دهد موسسین تعهدات لازم را انجام نداده یا قادر به انجام تعهدات لازم یا تاسیس و راه اندازی شرکت لیزینگ نیستند یا اطلاعات ناقص ارائه نموده اند
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که شرکت لیزینگ پس از ثبت و تاسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم تودیع حداقل معادل پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت لیزینگ (واسپاری) در قالب (سهامی عام) ظرف یک ماه پس از صدور موافقت اصولی شرکت لیزینگ (واسپاری)
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم تودیع معادل صد درصد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت لیزینگ (واسپاری) در قالب (سهامی خاص) ظرف یک ماه پس از صدور موافقت اصولی شرکت لیزینگ (واسپاری)
6 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : لغو اجازه نامه اولیه یا اجازه نامه تاسیس یا اجازه نامه فعالیت شرکت های واسپاری (لیزینگ)
7 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
8 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ