موافقت اصولی مراکز دامپزشکی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت اصولی مراکز دامپزشکی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی مراکز درمانی دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 2

ماده2- به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.

فرآیند صدور مجوز




شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
کارت عضویت 100532
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
مدارک هویتی متقاضیان 1001171
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه 1001433
تصویر سند مالکیت و یا اجاره 1011170010

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 2
استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز

ماه




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید موافقت اصولی مراکز درمانی دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز




ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز

ماه



هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح موافقت اصولی مراکز درمانی دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز




ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز

ماه



هزینه تمدید مجوز



 

فرآیند ابطال موافقت اصولی مراکز درمانی دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز