به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
موافقت اصولی تأسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان

شرایط لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


شرایط دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی عبارتند از :

 

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تقاضای تاسیس کلیه موسسات پزشکی بصورت حقیقی توسط حداقل یک نفر پزشک واجد شرایط امکان پذیر است.

در صورت درخواست دو نفر، حداقل یک نفر ازمتقاضیان باید پزشک باشد و در درخواست های بیش از دو نفر و یا درخواست تاسیس موسسات خصوصی حقوقی باید اکثریت متقاضیان ( نصف+ یک نفر) از گروه پزشکی و پیراپزشکی( مقطع لیسانس یا بالاتر ) با عضویت حداقل یک نفر فرد پزشک باشند.

2 داشتن تابعیت ایرانی
3 حداقل 18 سال سن
4 ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی از جمله: طرح نیروی انسانی و تعهد ضریب کا (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح و ضریب کا)، ارائه گواهی اعلام وضعیت صندوق رفاه دانشجویان، خدمت سربازی جهت موسسین ضروری است.
5 عدم سوء پیشینه کیفری
6 عدم سو پیشینه انتظامی ( برای اعضا نظام پزشکی)

مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


ردیف مدارک
1 کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت ( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
2 آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه، گواهینامه موقت)(مسئول فنی و پرسنل)
3 گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
4 آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
5 نمونه مهر و امضاء
6 فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
7 نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
8 کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت ( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
9 آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه، گواهینامه موقت)(مسئول فنی و پرسنل)
10 گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهدمتخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
11 آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
12 نمونه مهر و امضاء
13 فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
14 نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
15 اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
16 لیست موسسین
17 آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی(زمانی که شرکت به ثبت می رسد باید تمام موارد ذکر شده در اساسنامه ( اسامی شرکا ، سرمایه شرکت ، سمتها ، موضوع شرکت ) در قالب روزنامه رسمی به چاپ برسد.)
18 تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
19 موافقت اصولی تعاونی خدمات بهداشتی درمانی صادره از کمیسیون ماده 20 دانشگاه ( ویژه شرکت تعاونی بهداشتی درمانی)
20 کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت ( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
21 آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه، گواهینامه موقت)(مسئول فنی و پرسنل)
22 گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
23 پروانه ها و مجوزها حسب مورد ( از جمله پروانه دائم، پروانه مطب وگواهی قبولی آزمون ساخت عینک طبی قبل از سال 68 و …)
24 آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
25 نمونه مهر و امضاء
26 فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
27 نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
28 اساسنامه خیریه (صفحات مشخصات موسسین، اهداف یا شیوه اجرا، موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
29 پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد
30 آگهی ثبت موسسه خیریه در روزنامه رسمی
31 تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
32 آکهی ثبتی دریافتی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
33 نامه درخواست تاسیس از بالاترین مقام سازمان/ ارگان مربوطه
34 مراکز درمانی دانشگاهی: اعلام نظر موافق رئیس دانشگاه
35 مراکز درمانی نیروهای مسلح ( تائیدیه ستاد کل نیروهای مسلح براساس شیوه نامه مصوب مشترک)
36 مراکز درمانی در ندامتگاه ها ( نامه درخواست از اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)
37 نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
38 وقف نامه

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 حداقل 18 سال سن
2 گزارش تعهدات قانونی
3 گواهی تابعیت ایرانی
4 عدم سوء پیشینه کیفری
5 گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی (جهت مسئول فنی عضو سازمان نظام پزشکی)

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی از زمان تاييد مدارک


60 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


36 ماه

هزینه های مجوز موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج: 1500000 ریال شهرهای دانشگاهی: 1312500 ریال سایر شهرها: 1125000 ریال