به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکیاست به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس کلینیک چشم پزشکی

411 1397/10/15 همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی 100438

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال موافقت اصولی کلینیک چشم پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز