به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12002 1388/12/08 مواد 1 و 2 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 مواد12تا18 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست تشکیل نظام صنفی کشاورزی 11396
تصویر کارت ملی و شناسنامه(مؤسس) 12639
تصویر آخرین مدرک تحصیلی 12773
تاییدیه جهاد کشاورزی شهرستان/ استان 12917

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 مواد 12تا17 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12002 1388/12/08 مواد 1 و 2 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 ماده 18 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 مواد17،18،20 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 ماده 18 دانلود
هزینه صدور موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستانفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستانفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 مواد23،21،18 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو موافقت اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ماده 3 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12003 1388/12/08 مواد23،21،18 دانلود