به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره چهار ماده یک دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
نقشه محل اجراي طرح 11178
سایت پلان و طرح توجیهی 12010
مدرک دال بر مالکیت زمین 13065

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 ماده 1 دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 بند ب دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
حریم میادین و خطوط انتقال گاز 10400 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 0 www.nijc.ir تأمین خدمات و رعایت حرائم قانونی
رعایت ضوابط استقرار محیط زیست 10429 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- 1- آیا کلیه ضوابط زیست محیطی در آن رعایت شده و خارج از منطقه حفاظت شده قرار گرفته است؟ 2- در صورت نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی، آیا سازمان حفاظت محیط زیست موافقت نموده است؟
استعلام اطلاعات جغرافیایی 10430 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 30 www.mrud.ir تعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده و حریم شهر و رعایت ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وضعیت مالکیت اراضی (ملی/ مستثنیات، وضعیت واگذاری) 10393 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 0 www.frw.ir تعیین نوع مالکیت اراضی- آیا تمام زمین داخل مستثنیات اشخاص واقع شده یا بخشی از آن در اراضی ملی قرار گرفته؟
استعلام موقعیت عرصه محل اجرای طرح 10431 بنیاد مسكن انقلاب اسلامی – بنیادهای مسكن انقلاب اسلامی 30 www.bonyadmaskan.ir تعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده طرح هادی مصوب روستایی
استعلام از سازمان میراث فرهنگی جهت حریم ابنیه های تاریخی 10143 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 15 http://www.mcth.ir آیا حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی و سایر نقاط حساس رعایت شده است؟
استعلام امکان تامین منابع آب مورد نیاز و اعلام حرائم قانونی 10163 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای 15 www.moe.gov.ir تامین آب و اعلام حرائم قانونی
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir احراز هویت الکترونیکی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 ماده 1 دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 تبصره ردیف یک بند ج دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره چهار ماده یک دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 بند ب دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 ماده 1 دانلود

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 تمامی بندها دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 بند ج ردیف 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 4 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره چهار ماده یک دانلود
نمونه موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح 11476
نقشه utm محل اجرای طرح 11938

دانلود


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگه تشخیص و احراز هویت 10320
موافقت اصولی 10361
ارائه تائیدیه محیط زیست 10371
درخواست کتبی دارنده موافقت اصولی 10890


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 ماده 1 دانلود

دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها

10805 1386/04/09 بند 1 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي

10809 1385/08/01 بند 2 دانلود
مدت زمان اصلاح موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10753 1385/08/01 تبصره 4 ماده 1 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


دانلود
شرایط قابلیت ابطال موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

12188 1399/10/29 دستورالعمل دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو موافقت با اجرای طرح تولیدات کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365

دانلود