به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

همان طور که میدانید پیش از دریافت مجوز تاسیس کارخانه داروسازی، بایستی نسبت به دریافت موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی اقدام نمایید.

 

عنوان رسمی کسب و کار

موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی و تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی

دریافت کننده مجوز

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو – اداره کل دارو و مواد تحت کنترل

مجری صدور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو – اداره کل دارو و مواد تحت کنترل

معرفی کسب و کار

شرایط لازم برای صدور موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 نامه درخواست با ذکر استان محل احداث
2 مجوز فعالیت شرکت دارویی
3 اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کلیه تغییرات با ذکر موضوع فعالیت دارویی مرتبط (تولید / واردات دارو و….)
4 شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کلیه تغییرات با ذکر موضوع فعالیت دارویی مرتبط (تولید / واردات دارو و….)

مدارک لازم برای صدور موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف مدارک توضیحات
1 نامه درخواست با ذکر استان محل احداث
2 مجوز فعالیت شرکت دارویی
3 اساسنامه شرکت و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و کلیه تغییرات با ذکر موضوع فعالیت دارویی مرتبط (تولید / واردات دارو و….)
4 شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کلیه تغییرات با ذکر موضوع فعالیت دارویی مرتبط (تولید / واردات دارو و….)

استعلامات بین دستگاهی برای دریافت موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

3 سال

هزینه صدور موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ابطال تمبر مالیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
2 تغییر در مفاد اساسنامه
3 کاهش سرمایه
4 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
5 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
6 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

استعلامات بین دستگاهی موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
2 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی

 

شرایط لازم برای تعلیق موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال موافقت نامه احداث کارخانه داروسازی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز