موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه


در این مقاله سعی داریم تا به بررسی انواع موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه بپردازیم. در مقاله ” موضوع فعالیت شرکت ” به تفصیل درباره  آن توضیح دادیم. همچنین می توانید در مقاله ” موضوعاتی که نیاز به مجوز ندارند ” و مقاله ” موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز دارند ” اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

شرکت های تامین سرمایه در واقع واسطه هایی هستند که در بازار سرمایه حضور داشته و مشغول فعالیت های مختلفی در این زمینه می باشند.

مانند کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، ارزیابی ریسک مالی، افزایش سرمایه و مشاوره برای ادغام و اکتساب شرکت‌ها.

شرکت های تامین سرمایه در واقع همان بانک سرمایه گذاری( Investment Bank ) هستند که در تمام دنیا وجود دارند.

این شرکت ها در سراسر جهان به عنوان یکی از بخش‌های سیستم بانکداری فعالیت می‌کنند.

اما در ایران زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و فعالیتشان به صورت مستقل است.

اگر یک شرکت اعم از خصوصی یا دولتی به دنبال تامین منابع مالی خود باشد، می‌تواند از این شرکت‌ها کمک بگیرد.

شرکت تامین مالی با انتشار اوراق بهادار مربوط به این شرکت‌ها در بازار بورس، سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب و در اختیار شرکتی که نیاز به تامین مالی داشته، قرار می‌دهند.

بنابراین این شرکت ها را نه می‌توان شبیه به بانک دانست و نه شبیه به شرکت های سرمایه گذاری.


انتخاب موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه


قبل از ثبت شرکت باید موضوع فعالیت خود را به درستی انتخاب کنید تا بعدها دچار مشکل نشوید. موضوع شرکت مربوط به نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل و ثبت شده است.

برای بعضی از فعالیت ها قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته شده که برای انجام آن تحت عنوان ” موضوع فعالیت شرکت ” بایستی از مراجع مربوطه مجوز لازم گرفته شود و بعد برای ثبت شرکت اقدام نمود.

موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه اصلی عبارت است از:

پذیره نویسی ، تعهد پذيره نویسی و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه های ثانويه در حد امكانات مالي خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهاي مشابه.

موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

  1. 1. ارائه مشاوره در زمينه هايی از قبيل:

۱.۱. روش بهينه و زمان بندی تامین مالی همچنين مبلغ منابع مالي.

۱.۲. روش و پيشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار؛

۱.۳. قيمت اوراق بهاداری كه توسط ناشر عرضه می شود؛

۱.۴. فرايند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن؛

۱.۵. فرايند واگذاري اوراق بهادار از نمونه های موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه است.

۱.۶. پذيرش اوراق بهادار ناشر در هريك از بورس ها و انجام كليۀ امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در‌ اين زمينه؛

۱.۷. ادغام، تملك، تجديد ساختار سازماني و مالي شركت ها؛

۱.۸. امور مديريت ريسك؛

۱.۹. آماده سازي شركت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندي و انجام كليۀ امور اجرايي در‌اين‌زمينه به نمايندگي از آنها؛

۱.۱۰. امور سرمایه گذاری.

۱.۱۱. خدمات مورد نياز شركت ها در موارد سرمايه گذاري هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه ريزي، بودجه بندي و قيمت گذاري اوراق بهادار.

۲. بازاريابي يا مديريت فرايند واگذاري اوراق بهادار.

۳. انجام امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در زمينۀ ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضۀ آن.

۴. ارائۀ خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهاي مالي براي شركت ها.

۵. ارائۀ خدمات مديريت دارايي ها یکی از نمونه های موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه است.

۶. ارائۀ خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و ادارۀ  صندوق هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آنها.

۷. شرکت كارگزاری

۸. كارگزار/ معامله گری.

۹. سبدگردانی.

۱۰. بازارگردانی یکی از نمونه های موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه است.

۱۱. سرمايه‌گذاري منابع مازاد شركت در سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري معتبر و اوراق بهادار داراي تضمين دولت يا بانك ها.

۱۲. جلب حمايت بانك‌ها، بيمه‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره نويسي اوراق بهادار.

۱۳. كمك به شركت ها در تأمين منابع مالي و‌ اعتباري.

۱۴. كمك به شركت ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت نامه.

  1. فعاليت در زمينۀ تأمين مالي جمعي با رعايت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم یکی از نمونه های موضوع فعالیت شرکت تامین سرمایه است.

لازم به ذکر است که انجام فعاليت هاي سبدگرداني، خدمات صندوق هاي سرمايه‌گذاري، كارگزاري، كارگزار/معامله گري و بازارگرداني با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكان‌‌‌‌‌‌‌پذير است.

انجام فعاليت هاي كارگزاري و كارگزار/ معامله گري صرفاً در‌ راستاي انجام فعاليت بازارگرداني، سبدگرداني، اداره صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه هاي ثانويه امكان پذير است.