2.7/5 - (3 امتیاز)

موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری


در این مقاله به موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری که برای درج در اساسنامه الزامی است خواهیم پرداخت. موضوع فعالیت در واقع موضوعاتی است که به موسسه شما اجازه می دهد در آن حوزه فعالیت نماید. به همین دلیل هنگام ثبت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره یا چند منظوره خود موضوع فعالیت را مشخص و ذکر نمایید.


راهنمای انتخاب موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری

متقاضی محترم؛

لطفاً ضمن مطالعه برخی از فعالیت های فرهنگی هنری که مطابق با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با رعایت نکات ذیل و پس از انتخاب تعداد محدودی از آنها، زمینه فعالیت های انتخاب شده در بند 8 اساسنامه درج شود :

 1. موضوع فعالیت های انتخاب شده به ویژه در بخش دوم در زمینه «فعالیت های خاص» متناسب با یکی از موارد ذیل باشد:
 • آشنایی اعضا با یکی از فعالیت های : فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و آموزشی.
 • داشتن سوابق مؤثر در کارهای اجرایی و تجربی.
 • ارتباط داشتن رشته تحصیلی اعضا با فعالیت های انتخابی.
 1. موضوع فعالیت ها مطابق با اهداف و برنامه های پیش بینی در اساسنامه باشد.
 2. سرمایه، امکانات لازم و نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های در نظر گرفته شده مناسب باشد و فعالیت هایی انتخاب شود که مؤسسین از عهده تأمین سرمایه لازم برای راه اندازی آنها برآیند.
 3. ارتباط منطقی و همگون بین زمینه فعالیت های انتخابی وجود داشته باشد.
 4. تأکید می شود فعالیت های انتخابی به ترتیب اولویت برنامه ریزی اجرایی درج شده و زمینه های اصلی مورد نظر در ابتدا آورده شود.

 5. هر زمینه فعالیت در یک بند درج و از تداخل آنها با یکدیگر خودداری شود.
 6. زمینه فعالیت های انتخابی ترجیحاً از «فعالیت های عمومی» و «فعالیت های خاص» انتخاب شود.
 7. متقاضیان قبل از انتخاب هر کدام از «فعالیت های خاص» ابتدا از شرایط و ضوابط مربوطه اطلاع حاصل نموده و سپس اقدام به تنظیم و درج آنها در اساسنامه کنند؛ همچنین پس از دریافت موافقت اصولی و ثبت موسسه ، با ارائه تقاضا نسبت به اخذ «مجوز خاص» از مراجع ذی ربط اقدام نمایند.
 8. در ثبت موسسه فرهنگی هنری چند منظوره تعداد زمینه فعالیت های انتخابی باید به نحوی باشد که متقاضیان بتوانند حداقل ظرف مدت یک سال بخش عمده آن را عینیت و محقق بخشیده نمایند؛ بدین جهت مناسب تر آن است که زمینه فعالیت های انتخابی در بدو امر محدود بوده و حداکثر از 10 مورد تجاوز ننماید.

نکته :

شایان ذکر است آنچه در فهرست زمینه فعالیت های پیشنهادی ذکر گردیده است حصری نبوده و متقاضیان می توانند زمینه فعالیت های خارج از نمونه های ذکر شده را نیز متناسب با حوزه شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزینند.
بدیهی است موارد انتخاب شده نباید بیش از توانایی ها و امکانات مورد نیاز به ویژه سوابق و تجربه های فرهنگی اعضای هیأت مؤسس باشد.

موضوعات پیشنهادی موضوع فعالیت موسسه فرهنگی و هنری


بخش اول: فعالیت‌های عمومی


1. گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه ( غیر رسمی ) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس.
2. حروف چینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه.
3. برگزاری جلسات در خصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه و انتخاب و اهدای جوایز یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
4. مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
5. مطالعات و تحقیقات در موضو عات متناسب با اهداف و فعالیت های مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی.
6. کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات، پژوهش های فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها.
7. مبادلات فرهنگی از طریق ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری از قبیل : کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای.
8. طراحی و اجرای نظام های اطلاع رسانی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان ها و مؤسسات.

9. گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرست های موضوعی در زمینه های گوناگون.

10. طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی هنری ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت.
11. طراحی و اجرا در ایجاد دبیرخانه، مرکز اسناد و پایگاه اطلاعاتی برای خدمات اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.
12. ارائه خدمات فهرست نویسی، نمایه سازی و سند آرایی مدارک و اسناد فرهنگی یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
13. عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی.
14. تهیه و عرضه محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل : نوارهای کاست، فیلم های ویدئویی و. …
15. برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران ( به صورت غیر مستقل و وابسته به مؤسسه ).
16. تلاش به منظور گردآوری آثار فرهنگی هنری به منظور کمک به حفظ و حراست از میراث فرهنگی.
17. کوشش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسلام.
18. ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.

بخش دوم: فعالیت‌های خاص برای انتخاب موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری


اقدام برای درج فعالیت های انتخابی در این بخش، صرفا پس از آشنایی از ضوابط مربوطه، ارائه درخواست و کسب مجوز از مراجع ذی ربط امکان پذیر بوده و لازم است به نکات ذکر شده در راهنمای انتخاب فعالیت ها، توجه کافی مبذول شود.

الف) فعالیت های فرهنگی


1. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل : کلاس های داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
2. انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
3 تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.

ب) فعالیت های هنری در انتخاب موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری


1. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری.
2. تاسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاه های هنری.
3. برگزاری کنسرت های موسیقی و جشنواره های هنری.
4. برگزاری هنرهای نمایشی یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
5. تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری.
6. تأسیس استودیوهای صدابرداری.
7. اعزام گروه های هنری و یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم.

ج) فعالیت های سینمایی و سمعی بصری


1. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی یکی از انواع موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری به شمار می رود.
2. برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
3. تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.

د) فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی در انتخاب موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری


1. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی.
2. انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی.
3. تأسیس خبرگزاری در زمینه های عمومی و یا تخصصی.
4. تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه از طریق تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی.
5. تأسیس دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی و سایر رسانه ها.
6. قبول نمایندگی و یا تأسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات.
7.طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.
8. تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران.

ه) فعالیت‌های آموزشی:


طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری (خارج از سر فصل های دروس مصوب آموزش های رسمی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و… ) در سطوح مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

دوره های تک مهارتی در زمینه‌های:


1. فرهنگی: لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری و…
آشنایی با مفاهیم و معارف اسلامی در حوزه علوم قرآنی، نهج‌البلاغه، احکام اسلامی و سیره ائمه اطهار (ع)
آموزش زبان‌های خارجی برای افراد بالای بیست سال
2. هنری: موسیقی، حجم سازی، چهره پردازی، طراحی لباس، بازیگری ( تئاتر )، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، کامپیوتر گرافیک ( طراحی و. .. ) هنرهای دستی، نگارگری و…
3. سینمایی و سمعی بصری: کارگردانی، فیلمسازی، عکاسی، بازیگری ( سینما ) و…
4. مطبوعاتی: روزنامه نگاری، خبرنگاری، صفحه آرایی، ویراستاری و روابط عمومی.

 دوره های مهارت آموزی ( کار و دانش ) در زمینه های:


1. فرهنگی، مطبوعاتی از قبیل : طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات، چاپ و صحافی.
2. هنری، سینمایی و سمعی بصری از قبیل : عکاسی و فیلمبرداری، هنرهای دستی.

توضیح ضروری در خصوص موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری


1. اقدام در خصوص فعالیت های آموزشی، مستلزم داشتن شرایط و امکانات ویژه ای می‌باشد.
متقاضیان جهت کسب آگاهی در زمینه انتخاب موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری می‌توانند به دفاتر نمایندگی مرکز برنامه ریزی و آموزشی نیروی انسانی مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مراجعه نمایند.
پس از اطلاع از شرایط و مدارک مورد نیاز، اقدام به انتخاب و درج آنها در اساسنامه پیشنهادی خود نموده تا در صورت تصویب مجوز تأسیس مؤسسه و دریافت « مجوز خاص » امکان فعالیت پیدا نمایند.
2.در خصوص سایر فعالیت های خاص از قبیل : سینمایی، هنری، و مطبوعاتی نیز لازم است متقاضیان به مراکز ذی ربط مراجعه و نسبت به شرایط و ضوابط مربوطه آگاهی پیدا نمایند و سپس اقدام به انتخاب و درج در اساسنامه نمایند.