هزینه ثبت طرح صنعتی :


چنانچه قصد دارید تا طرح صنعتی خود را ثبت کنید حتما اولین سوالی که برایتان پیش آمده این است که هزینه ثبت طرح صنعتی چقدر است؟ برای دریافت پاسخ خود درخصوص هزینه ثبت طرح صنعتی پیشنهاد می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب پیش روی شماست : تعریف مختصری از ثبت طرح صنعتی و در انتها هزینه لازم برای ثبت طرح صنعتی.


ثبت طرح صنعتی :


پیش از اینکه به مبحث هزینه ثبت طرح صنعتی بپردازیم بهتر است تا کمی درباره ثبت طرح صنعتی و قوانین موجود برای این امر با شما صحبت نماییم.


ثبت طرح صنعتی :


از نظر اين قانون‌، هر نوع تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدی با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به نحوی كه تركيب يا شمایل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي گفته می شود.

در صورتی که يك طرح صنعتي فقط منجر به يك نتيجه فني شود بدون اینکه ظاهر آن تغيير کند، مشمول حمايت از اين قانون نیست.

زمانی یک طرح صنعتی قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد.

از طرفی زمانی طرح صنعتی جديد محسوب می شود كه به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر پیش از اینکه اظهارنامه آن تسلیم شده باشد انتشار داده نشده باشد.

همچنین باید بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.جدول هزینه ثبت طرح صنعتی :


در جدول زیر می توانید لیست هزینه های لازم برای ثبت طرح صنعتی را به صورت مرتب و دسته بندی شده مشاهده نمایید.

ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه

هزنیه ثبت طرح صنعتی هرطبقه اضافی در اظهارنامه

50.000

20.000

150.000

60.000

2

حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول

حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول

450.000

100.000

1.350.000

300.000

3

حق ثبت تمدیدبه ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال دوم

900.000

200.000

2.700.000

600.000

4

حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال سوم

450.000

100.000

1.350.000

300.000

5

جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم

200.000

600.000

6

جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم

100.000

300.000

7

هزینه استعلام برای انتقال مالکیت طرح صنعتی ، اجازه بهره برداری یا اعراض

50.000

150.000

8

حق ثبت انتقال قراردادی و قهری

300.000

900.000

9

حق ثبت مجوز بهره برداری طرح صنعتی یا فسخ و خاتمه آن

نصف هزینه انتقال قراردادی وقهری

10

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

25.000

75.000

11

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن

50.000

150.000

12

حق ثبت تغییرات طرح صنعتی (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری)

50.000

150.000

13

هزینه صدور گواهی المثنی

100.000

300.000

14

هزینه رونوشت مصدق

5.000

15.000

15

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه طرح صنعتی

15.000

45.000

16

هزینه ثبت طرح صنعتی مربوط به رسیدگی یه اعتراض به رد ثبت(کمسیون)

500.000

750.000

17

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت(کمسیون)

1.500.000

3.000.000

18

ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

19

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ

50.000

150.000

 

همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت اینترنتی از طریق سایت http://iripo.ssaa.ir/ (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنلاین) دریافت میگردد.