1/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 ۴۳۶۰/۰۲۰ دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
برگه تشخیص و احراز هویت 10320
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316

دانلوداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام برای گواهی تائید ذبح و صید براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید 10191 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 0 https://www.maj.ir
استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی 10350 سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی 15 https://www.ivo.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان
نمونه تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316

دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغانهزینه تمدید تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان
فرآیند اصلاح تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز مالکیت عرضه کننده 12428


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان
فرآیند ابطال تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه فنی واریته های وارداتی و صادراتی تخم نوغان


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638

فایلی وجود نداردهزینه اصلاح مجوز