به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران ابلاغیه وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد، سفته زنجیره‌ای و بازپرداخت ۲۰ ساله (شامل مجموع دوره بازپرداخت و سود دوره مشارکت مدنی) افزایش می‌یابد.

متقاضیان دریافت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی، می‌بایست سند مسکن روستایی را نزد بانک عامل وثیقه گذاری کرده و همچنین فرم «ج» آنها سبز باشد به این معنا که سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستای مورد نظر را داشته و تاکنون از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نکرده باشند.

مابه التفاوت سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است را وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل صندوق ملی مسکن متعهد شده و بانک مرکزی از این محل به بانک‌های عامل پرداخت می‌کند.

ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده ما به التفاوت این نرخ سود (۱۳ درصد) را در بودجه‌های سنواتی در قالب بخشی از هزینه‌های صندوق ملی مسکن لحاظ کند.

وزارت راه و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بنیاد مسکن اسلام اسلامی

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی تصویب کرد:

  1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها اقدام کند .
  2. سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای دویست هزار ( ۲۰۰ هزار ) واحد مسکن روستایی، مبلغ دو میلیارد (2,000,000,000) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت  ۲۰ سال ) تعیین می گردد.
  3. شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع بند (۲) این تصویب نامه ( وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی) رعایت احرار پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی مندرج در فرم بانکی (ج)، و ارائه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.
  4. سود سهام متقاضی برای تسهیلات مالی روستایی (وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی) پنج درصد (۵) است و به استناد تبصره (۶) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن-مصوب ۱۴۰۰ وزارت راه و شهر سازی صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار)  برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی در مجموع به مدت ۲۰ سال موضوع این تصویبنامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید. هزینه های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور به بانک های عامل پرداخت می گردد.
  5. سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام وزارت راه و شهرسازی مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تسهیلات موضوع بند (۲) این تصویبنامه را متناسب با سررسید اقساط در قالب بخشی از منابع صندوق ملی مسکن در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.
  6. وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (۳) این تصویبنامه ( وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی) در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید.
  7. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.
  8. وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه (وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی) بوده و موظف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را به شورای عالی مسکن ارائه نماید.