راهنمای واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد


در این مقاله قصد داریم تا راهنمای واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد را خدمت اساتید هیات علمی و حق التدریسی ارائه دهیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، امکان واکسیناسیون اساتید حق التدریس و کارکنان شرکتی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد.

همچنین واکسیناسیون اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همچنان ادامه دارد.

بنابراین اعضای هیأت علمی، اساتید حق التدریس، کارکنان و کارکنان شرکتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی پایش سلامت دانشگاه به آدرس: http://azadhr.healthehr.ir نسبت به تکمیل فرم های پایش سلامت و نوبت گیری برای انجام واکسیناسیون اقدام کنند.

پایگاه واکسیناسیون کووید 19 در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در محل نمایشگاه دائمی دانشگاه به منظور واکسیناسیون کارکنان، اعضای هیأت علمی، اساتید حق التدریس و کارکنان شرکتی دانشگاه آزاد اسلامی را ه اندازی شده است.


آموزش تصویری نوبت گیری برای واکسن کرونا


برای نوبت گیری واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد و اساتید حق التدریس بایستی طبق مراحل زیر عمل کنیم:

۱- وارد سایت به آدرس http://azadhr.healthehr.ir شوید.

۲- سپس روی دکمه ورود اعضای هیات علمی کلیک کنید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۳- کدملی خود را زده و بر روی رمز یکبار مصرف کلیک کنید تا برایتان کد ارسال شود. سپس ورود را بزنید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۴- در پنجره باز شده باید ابتدا کیف سلامت را باز کنید و فرم های خود اظهاری و تعهدنامه را تکمیل کنید تا بتوانید برای نوبت گیری واکسن کرونا اقدام کنید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

 

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۵- با کلیک بر روی دکمه تعهدنامه می توانید صفحه زیر را مشاهده کنید. بایستی گزینه قبول را بزنید تا تعهدنامه تکمیل شود.

 

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

 

۶- دکمه خوداظهاری را زده و موارد خواسته شده را تکمیل کنید. در این بخش سه قسمت وجود دارد : غربالگری کووید ۱۹ ، پرونده الکترونیک سلامت و ارزیابی روانشناختی.

 

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۷- ابتدا وارد بخش غربالگری کووید ۱۹ شده و موارد خواسته شده را وارد کنید. سپس دکمه ذخیره را بزنید تا اطلاعات وارد شده در سایت ثبت شود.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

 

۸- وارد بخش دوم یعنی پرونده الکترونیک سلامت شوید. سپس تمامی موارد خواسته شده را تکمیل کرده و در انتها حتما گزینه ذخیره را کلیک کنید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۹- وارد بخش آخر یعنی ارزیابی روانشناختی شده و همانند بخش قبل موارد خواسته شده را تکمیل و دکمه ذخیره را بزنید. توجه داشته باشید که تمامی موارد ستاره دار بایستی تکمیل شوند.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۱۰- پس از تکمیل تمامی فرم ها و تعهدنامه علامت ضربدر را زده تا وارد صفحه اصلی سایت شوید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۱۱- حال می توانید دکمه نوبت گیری واکسن را بزنید.

واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد

۱۲- در پنجره جدید می توانید استان و زمان مورد نظر خود را برای نمایش مراکز واکسیناسیون مشاهده کنید.

Screenshot 2021 08 23 سامانه نظام جامع مراقبت سلامت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی131 1 e1629716445746

به این ترتیب می توانید در مکان و زمان مشخص واکسن خود را دریافت کنید.