پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهیمشخصات پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه خدمات آزمایشگاهی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 ماده 4 قانون
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر کد اقتصادی شرکت 100377
پروانه اشتغال معتبر 100956

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تایید سند مالکیت

10002 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 https://ssaa.ir

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10012 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال 0 https://eakh.mcls.gov.ir

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

سابقه بیمه

10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام موافقت اداره مسكن و شهرسازي

10196 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 2 www.mrud.ir

استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه

10173 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 20 www.police.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

مکان فعالیت شرکت (اقامتگاه قانونی)

10180 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 pishgiri.police.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10108 سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهیمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 ماده 22 آيين نامه اجرايي  
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 201 1375/01/01 ماده (22) تبصره 1

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 ماده (30)  
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه آزمايشگاه 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 مبحث دوم مقررات ملي  
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهیمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 23

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 91
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 10121