به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه اجرای نمایش را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه اجرای نمایشمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اجرای نمایش
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی

11232 1379/02/06 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اجرای نمایش


عنوان مدرک کد مدرک
تفاضای مدیر سالن نمایش بر اساس درخواست کارگردان 11764
نمایشنامه یا طرح اجرایی (طرح اجرایی برای آثار فاقد نمایشنامه یا بی کلام ارائه می‌گردد). 11766
اجازه نویسنده یا مترجم (در صورت منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا نیازی به اجازه نیست). 11767

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی

11232 1379/02/06 11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی

11232 1379/02/06 7 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور پروانه اجرای نمایش
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه اجرای نمایش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اجرای نمایش

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه اجرای نمایشفرآیند اصلاح پروانه اجرای نمایش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه اجرای نمایش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز