به این نوشته چند امتیاز می دهید؟


 

مرجع صدورمشخصات


 

شرایط لازم برای صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 متقاضیان احداث (یا توسعه) نیروگاه می‌توانند بر اساس آیین‌نامه‌ی تأمین برق و سوخت صنایع نسبت به انتخاب ساختگاه و درخواست پروانه‌ی احداث (یا توسعه) نیروگاه اقدام نمایند.
2 پروانه‌ احداث (یا توسعه) صرفاً برای متقاضی احداث (یا توسعه) نیروگاه صادر می‌شود.

چنانچه براساس درخواست متقاضی و یا در چارچوب قرارداد یا احکام قانونی، امتیاز احداث (یا توسعه) نیروگاه به شخص حقوقی واجد شرایط احراز واگذار شود، با موافقت وزارت نیرو پروانه نیز قابل انتقال خواهد بود.

همچنین پس از اتمام احداث (یا توسعه) نیروگاه، پروانه‌ی بهره‌برداری (برای تولید برق) مطابق دستورالعمل پروانه‌ی بهره‌برداری (برای تولید برق)، صرفاً به نام دارنده‌ی پروانه‌ی احداث (یا توسعه) صادر خواهد شد.

مدارک لازم برای صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف مدارک توضیحات
1 فرم درخواست پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)
2 اساسنامه شرکت
3 آخرین روزنامه رسمی (شامل تغییر آدرس، افزودن فعالیت تولید برق و تغییرات اعضای هیئت‌مدیره)
4 موافقت اصولی احداث یا توسعه نیروگاه
5 تاییدیه مطالعات امکان سنجی احداث یا توسعه نیروگاه
6 تاییدیه مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه
7 مجوز اولیه محیط زیست برای احداث یا توسعه نیروگاه از سازمان حفاظت محیط زیست منطقه
8 جدول زمانبندی احداث، مورد تایید شرکت تولید نیروی برق حرارتی
9 فرم مسئولیت و تعهدات همراه با جدول زمانبندی احداث، مهر و امضاء شده در سربرگ شرکت
10 فیش کارمزد پرفراژ شده بانکی با شناسه واریز

استعلامات بین دستگاهی برای صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه تخصیص منابع آب جدید وزارت نیرو / شرکت منابع آب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تأییدیه امکان تأمین یا اتصال به شبکه برق وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 تأییدیه رعایت پدافند کالبدی سازمان پدافند / معاونت امور زیربنایی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تأییدیه مطالعات ارزیابی زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی رده (7) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
5 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
9 تأییدیه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده (1) تا (6) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت) است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت) از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

دائمی (مدت اعتبار پروانه احداث (توسعه) بر اساس جدول زمانبندی مندرج در قرارداد ارائه شده توسط متقاضی تعیین و در تعهد نامه و تعهدات ظهر پروانه درج میشود.)

هزینه صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 بزرگتر از 1001 مگاوات ۲۷۵٬۶۱۶٬۰۰۰ ریال
2 1000-501مگاوات ۱۹۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
3 500-250مگاوات ۹۸٬۲۰۸٬۰۰۰ ریال
4 250-101مگاوات ۴۷٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال
5 100-51مگاوات ۱۹٬۰۰۸٬۰۰۰ ریال
6 50-26مگاوات ۱۰٬۲۹۶٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تقبل مسئولیت : تکمیل فرم مربوطه
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 تأییدیه ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی، تولیدی و صنعتی
4 پرداخت هزینه صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)
5 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
6 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
7 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
8 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

مدارک لازم برای تمدید پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : گزارش پیشرفت پروژه‌ی احداث نیروگاه به طور مستمر هر سه ماه یکبار وفق جدول زمانبندی فرم تعهد زمان صدور پروانه احداث به شرکت برق منطقه ای / توزیع نیروی برق صادر کننده مجوز
2 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : گزارش توجیهی دلایل عدم رعایت زمانبندی اقدامات وفق فرم تعهدنامه و جدول زمانبندی
3 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : رعایت الزامات فنی مدیریت شبکه برق ایران
4 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : متقاضی بر اساس آیین‌نامه‌ی تأمین برق و سوخت صنایع نسبت به انتخاب ساختگاه و درخواست مجوز‌ احداث نیروگاه اقدام نماید.
5 تأییدیه واحدهای ذیربط درون دستگاهی : تائیدیه معاونت تخصصی بمنظور تغییر ظرفیت مرکز

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط

شرایط لازم برای اصلاح پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
2 تغییر در مفاد اساسنامه
3 کاهش سرمایه
4 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
5 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
6 پرداخت هزینه صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)
7 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
8 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
9 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
10 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
11 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
12 تأییدیه آدرس و کد پستی
13 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تکمیل فرم تعهدنامه : فرم مسئولیت و تعهدات همراه با جدول زمانبندی مراحل احداث نیروگاه مورد تایید شرکت تولید نیروی برق حرارتی با مهر و امضاء در سربرگ شرکت (پیوست 1)
3 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : اصلاح مشخصات متقاضی در پروانه احداث با درخواست متقاضی یا نماینده قانونی پس از تایید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است.
4 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : رعایت الزامات فنی مدیریت شبکه برق ایران

استعلامات بین دستگاهی برای اصلاح پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
5 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
6 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط

شرایط لازم برای توسعه پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 پرداخت هزینه صدور پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)
2 افزایش سرمایه
3 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
4 تغییر در ظرفیت
5 تأییدیه ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی، تولیدی و صنعتی
6 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
7 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
8 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
9 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

مدارک لازم برای توسعه پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تکمیل فرم تعهدنامه : مسئولیت و تعهدات مهر و امضاء شده در سربرگ شرکت (پیوست1)
3 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی
4 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : رعایت الزامات فنی مدیریت شبکه برق ایران

استعلامات بین دستگاهی برای توسعه پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط

شرایط لازم برای ابطال پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم اقناع دلایل توجیهی تأخیر در اتمام پروژه برای مرجع صادر کننده مجوز
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم رعایت زمان بندی (مواعد کلیدی) احداث مولد، بویژه عدم اتمام پروژه، ظرف مدت اعتبار پروانه احداث
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اعلام و اثبات دلایل لغو مجوز (تخلفات و …)
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم ارائه گزارش پیشرفت کار مستمر در سه ماه یکبار وفق جدول زمانبندی فرم تعهد زمان صدور پروانه احداث به شرکت برق منطقه ای / توزیع نیروی برق صادر کننده مجوز