2.5/5 - (2 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه اشتغال انبوه سازی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه  اشتغال انبوه سازیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال انبوه سازی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 7-10 دانلود

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

10401 1374/12/22 مواد1-2-4 دانلود
فرآیند صدور پروانه اشتغال انبوه سازی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر فیش بانکی 10013
سابقه فعالیت 10290
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین 10292
مستندات مربوط به توان مالی 10670
تکمیل فرم درخواست 10756
ارائه آرم، مهر و سربرگ 10858
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
اسناد و مدارك مالكيت قطعي يا استيجاري محل فعاليت 11564
ارائه گزارش پایان کار توسط ناظر پروژه 11601
ارائه گزارش مرحله ای توسط ناظر مطابق مقررات ملی ساختمان 11602
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی 11674
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 11968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 10–14 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 مواد9-10 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی

10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir

آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی

10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir

وضعیت نظام وظیفه

10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10017 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال 0 https://eakh.mcls.gov.ir

گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

10018 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance/

گواهینامه مهارت فنی

10022 وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 0 https://www.bhrc.ac.ir

سابقه بیمه

10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir

آدرس پستی

10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10187 سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

اساسنامه

10007 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

11559 1397/09/24 مواد 2 الي 6 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه اشتغال انبوه سازیمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 22 دانلود
مدت اعتبار پروانه اشتغال انبوه سازیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 22 دانلود
هزینه صدور پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور

300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند11 ازجدول مدارك موردنياز دانلود
نمونه پروانه اشتغال انبوه سازی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه اشتغال انبوه سازی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان مدرک کد مدرک

اخذ مفاصا حساب مالياتي

11589

سوابق پروژه های اجرا شده

11725

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 ماده 10بند چ دانلود

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه اشتغال انبوه سازیمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 22 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان هزینه مبلغ
تمديد يا تجديد پروانه اشتغال به كار 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم جدول مدارك موردنياز بند 11 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال انبوه سازی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان مدرک کد مدرک

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی

11504

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

10400 1375/01/01 ماده 10 و تبصره ذيل آن دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم بند11 جدول مدارك موردنياز دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال انبوه سازیمدت زمان اصلاح پروانه اشتغال انبوه سازی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 22 دانلود
مدت اعتبار پروانه اشتغال انبوه سازیهزینه اصلاح پروانه اشتغال انبوه سازی


عنوان هزینه مبلغ

تمديد و تجديد و اصلاح

300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

10122 1373/12/28 38 دانلود

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

10541 1384/02/01 فصل چهارم – بند11 جدول مدارك مورد نياز دانلود
فرآیند ابطال پروانه اشتغال انبوه سازی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد