به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام مهندسی معدن

10145 1377/02/27 ماده 4 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 27 دانلود

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 تیر94 دانلود
فرآیند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تاييديه قبولي در آزمون 11619
مدارک در عضویت در سازمان استان 11988
2عدد عکس 3*4 11989
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی 11999

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 4 96 دانلود

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 1136 دانلود

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 2-5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir
کارت پایان یا معافیت از خدمت 10231 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 10 sabteahval.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 4-96 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام نامه و دستورالعمل نظام مهندسی معدن

11491 1394/04/01 4-96 دانلود
هزینه صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن
نمونه پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن

روز
مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال به کار مهندسی معدنفایلی وجود ندارد